Analytika odpadů II

Konference Analytika odpadů II (27.-28.11.2012, Žďár nad Sázavou) bude zaměřena na tyto okruhy témat: 1. Odpadové hospodářství - obecné informace, 2. Problémy spojené s analytikou odpadů, 3. Analytický přístup k hodnocení stabilizátů, monolitů, 4. Problematika odpadů s obsahem nanočástic, 5. Mobilní analytika odpadů, 6. Prezentace firem.

Datum od:
27.11.2012 09:00
Datum do:
28.11.2012 13:00
Místo konání:
Žďár nad Sázavou
Druh:
konference

Na konferenci zveme producenty odpadů, odpadové hospodáře, ekology, vzorkaře, analytiky, pověřené osoby, zástupce veřejné správy, poradenské firmy a další.

Program konference bude sestávat z téměř tří desítek příspěvků. Na konferenci vystoupí zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Státního zdravotního ústavu, Českého institutu pro akreditaci, Výzkumného ústavu vodohospodářského, vysokých škol, akreditovaných laboratoří a odborných firem. Organizátoři účastníků nabízejí prostor pro diskusi k probíraným tématům, a to jak formou diskuse v plénu, tak v kuloárech v rámci společenského večera spojeného s rautem.

Připojené fotogalerie

Připojené sborníky

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše