ENVISHOP 2012 - Kombinované sanační technologie

Kombinované sanační technologie těží z vhodné kombinace metod fyzikálních, chemických i biologických, která závisí na hodnotách a charakteru kontaminace, charakteru a parametrech podloží a na řadě dalších podmínek. Zveme Vás na workshop, jehož cílem je seznámit účastníky s různými možnostmi kombinace sanačních metod, s výhodami, které toto kombinování může přinést, i s kritickými pohledy na tuto problematiku.

Datum od:
04.12.2012 09:00
Datum do:
04.12.2012 15:00
Místo konání:
Konferenční prostory Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Druh:
workshop

Pro workshop jsou připraveny přednášky na téma:

Proč kombinovat, integrovat a spojovat sanační technologie

Kombinované sanační technologie pohledem bioremediačním

KST pohledem sanačně-inženýrským

Analytika, monitoring a diagnostika v KST

V programu workshopu je počítáno s dostatečným prostorem pro diskusi.

Workshop je připravován ve spolupráci firem EPS, s.r.o. a Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., odborným garantem je Ing. Jiří Mikeš.

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory