Vodárenská biologie 2013

Rádi bychom Vás pozvali na 29. ročník konference Vodárenská biologie 2013, kde se každoročně schází hydrobiologové, hydrlogové, pracovníci ve vodárenském průmyslu, zástupci laboratoří a vědečtí pracovnící.

Datum od:
06.02.2013 08:30
Datum do:
07.02.2013 13:30
Místo konání:
hotel DAP, Praha
Druh:
konference

Důležité sdělení pro účastníky ze Slovenska:

Naše účtárna nás informovala, že došlo k další změně daňových povinností, a i těm, kteří jsou v SR plátci DPH, musíme vložné účtovat včetně daně.  Znamená to tedy, že výše vložného je pro účastníky z ČR i SR stejná, tudíž pro všechny platí i stejná přihláška.  Moc se omlouváme, že jsme Vás původními pokyny a přihláškou zmátli, ale v danou dobu jsme tuto informaci skutečně neměli.

 

PROGRAM A HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE

 • hygiena pitné vody, hygienické zabezpečení a dezinfekce vody, vodojemy, distribuční sítě, problematika biofilmů ve vodárenství, doprava vody potrubím, koroze
 • hygienický význam biologických dějů ve vodách, patogenní a podmíněně patogenní agens, mikrobiologické oživení surové i upravené vody, provádění mikrobiologických a biologických rozborů, rozlišení biologického stavu organismů fluorescencí
 • úprava vody na vodu pitnou, technologické postupy, nové metody, zkušenosti z provozů, technologické a biologické audity
 • hodnocení ekologického stavu, resp. potenciálu povrchových vod
 • údolní vodárenské nádrže, biologické oživení ve vztahu k úpravě vody
 • ochrana povodí, eutrofizace
 • koupaliště a bazény
 • mikrobiologie vody, rizikové organismy
 • legislativa, nové normy, rámcové směrnice, nařízení, normované ukazatele ve vztahu k povrchové a upravené vodě, uplatňování vyhl. č. 409/2005 Sb. (nové materiály pro provozy s pitnou vodou), vyhl. č. 252/2004 Sb., vyhl. č. 515/2006 Sb. apod.
 • taxonomie a determinace vybraných skupin organismů ve vztahu k vodárenství, klíče k určování vybraných druhů, problematika spojená s výskytem obtížných organismů ve vodárenských zdrojích a provozech
 • aplikovaná hydrobiologie, toxikologické analýzy, trofie
 • čistírenská biologie
 • rekultivace a revitalizace
 • bioremediace a bioremediační technologie
 • znečišťující látky v povrchových a podzemních vodách (minerální mikroznečištění, specifické organické látky, metabolity) a metody jejich odstraňování

 

Připojené fotogalerie

Připojené sborníky

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše