ENVISHOP 2013 - Environmentální kontaminanty - znalosti, řešení a metody

Datum od:
21.02.2013 09:00
Datum do:
21.02.2013 15:30
Místo konání:
Chrudim - Píšťovy, Vodní zdroje Ekomonitor
Druh:
workshop

Jak se třídí environmentální kontaminanty

Funkční i věcný pohled na klasifikace environmentálních kontaminantů, jímž je sledován

nejenom technologický účel, ale také odhad rizik vůči prostředí nebo lidskému zdraví apod.

Příspěvek umenší chemické způsoby klasifikace a na předložených přístupech poukáže na jiné

postupy, díky nimž si lze mnohem lépe uvědomit celou řadu souvislostí pro sanační praxi.

 

Toxické prvky – nemusí být ani těžké a ani kovy

Teoretické penzum nezbytných informací o environmentálních kontaminantech, které ve velké

většině případů nelze biodegradovat, ovšem které v mnoha případech mohou být řešeny velmi

progresivními přístupy s úspěšně naplněným záměrem. Rovněž bude věnována pozornost

odborné terminologii, včetně kritického rozboru některých nepříliš vhodných, ale zažitých

pojmů.

 

Technologie pro toxické prvky

Přehled technologických nástrojů a metod, které nacházejí uplatnění v praxi při řešení

problémů s různými environmentálními matricemi kontaminovanými toxickými prvky. Důraz

zaslouží především základní rámec pro vyhodnocení účinnosti zákroku, popř. kroky

optimalizace řešení pro konkrétní podmínky.

 

Praktické zkušenosti

Prezentace prací na lokalitách a projektech technické ochrany životního prostředí, v nichž

figuruje různé spektrum kontaminantů, mimo jiné i v podobě toxických prvků. Zazní zkušenosti,

boj s problémy a návrhy řešení, popř. bude poukázáno

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory