Úskalí veřejných zakázek

Každý z nás, kdo kdy zadával nějakou veřejnou zakázku nebo na ni reagoval z pozice uchazeče, dobře ví, jak zapeklitá je tato problematika. Zákon včetně jeho novely nehovoří jasně a tak se snažíme všemi možnými způsoby předejít pozdějším komplikacím… ale ne vždy se nám to podaří!

Proto jsme oslovili advokáta Mgr. Jana Lašmanského, LL.M., aby nám poradil „jak na to“ a zodpověděl naše dotazy.

Datum od:
07.03.2013 09:00
Datum do:
07.03.2013 16:00
Místo konání:
Hradec Králové
Druh:
seminář

Odbornou přednášku přednese a na dotazy rád odpoví                                                     

Mgr. Jan Lašmanský, LL.M., advokát

 

„Jan Lašmanský ukončil studia Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2002. Advokátní zkoušku složil v roce 2006, v roce 2009 úspěšně dokončil společný studijní program Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Nottingham Trent University – obchodní právo „LL.M. in Corporate Law“. V současné době spolupracuje s advokátní kanceláří HOLEC, ZUSKA & Partneři, kde řídí sekci public procurement (tj. oblast veřejného zadávání), vodohospodářské projekty a oblast sociálních služeb. Mezi hlavní právní odvětví, kterými se Jan Lašmanský zabývá, patří problematika spolupráce veřejného a soukromého sektoru, právní poradenství pro veřejnou sféru, zadávání veřejných zakázek a koncesí, dále obchodněprávní konzultace poskytované obchodním společnostem (korporátní a závazkové právo). V roce 2011 obdržel ocenění Asociace PPP (Asociace pro podporu projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru) za aktivní přístup a činnost v oblasti PPP v České republice. Již několik let poskytuje v rámci spolupráce s advokátní kanceláří poradenství např. pro MŠMT ČR, MMR ČR, MPSV ČR, Úřad vlády ČR, Královéhradecký kraj, úřady práce, obce a další veřejné zadavatele. Aktuálně se rovněž podílí na auditech veřejných zakázek financovaných z prostředků Evropské unie, jejichž cílem je kontrola dodržení správnosti postupů stanovených zákonem a příslušnými předpisy jednotlivých operačních programů. Jan Lašmanský zastupuje i dodavatele, tzn. obchodní společnosti účastnící se zadávacích řízení, a to při přípravě nabídek, podávání námitek či zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.“                                                                                                   

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory