ENVISHOP 2013 - Indikátory znečištění / Ekologická újma

Datum od:
25.03.2013 09:00
Datum do:
25.03.2013 15:30
Místo konání:
Ostrava, hotel Harmony
Druh:
workshop

Indikátory znečištění a praxe

Stále velmi aktuální téma, jehož připomenutí a shrnutí je velmi užitečné pro kohokoliv, kdo se

věnuje problematice starých ekologických zátěží a jiným environmentálním problémům.

 

Uživatelská zkušenost s indikátory znečištění

Zkušenosti s novou metodikou z pohledu sanačního technologa, subjektivní zhodnocení

a poukázání na některé obtíže a výčet kladů a záporů ve srovnání dřívější závaznou metodikou.

 

Mikroorganismy jako indikátory

Nejenom výsledek chemické analýzy, ale i výstupy mikrobiologických rozborů, popř. zapojení

metod pokročilého monitoringu, mohou být cenným vodítkem pro indikaci rozsahu znečištění,

rizik a úspěšnost sanačních opatření. Za předpokladu správné aplikace a interpretace.

 

Ekologická újma v legislativním zrcadle

Přehled stávající legislativy, rámec jejího uplatnění a průřez její krátkou historií a v neposlední

řadě další směrování těchto legislativních předpisů v českém prostředí a EU.

 

Ekologická újma prakticky

Zkušenosti z období legislativních změn spojených s tématem ekologická újma a zejména

pohled praktický, který je podepřený zkušenostmi s řešením různých ekologických problémů.

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory