Vzdělávání v rámci lékařské posudkové služby 1. Vzdělávací akce - Konference LPS ČSSZ

„Vzdělávání v rámci lékařské posudkové služby 1A“ v rámci realizace projektu 156 „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy - 1. část“ financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Datum od:
03.04.2013 08:00
Datum do:
29.05.2013 16:00
Místo konání:
Hradec Králové, Beroun, Brno, Ostrava, Liberec, Přerov, Plzeň
Druh:
konference

Konference věnované Vzdělávání v rámci lékařské posudkové služby 1. Vzdělávací akce - Konference LPS ČSSZ - číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/41.00001 se uskutečnily v období duben - květen 2013.

Odborným garantem za LPS ČSSZ byl MUDr. Jan Boháč.

Cílovou skupinou konferencí byli posudkoví lékaři a referenti LPS a ČSSZ, popř. další pracovníci ČSSZ a spolupracujících organizací rezortů MPSV, jejichž pracovní náplň souvisí s LPS ČSSZ či s realizací projektu.


V rámci veřejné zakázky se uskutečnilo 19 vzdělávacích akcí.

Pro lékaře se uskutečnilo 10 konferencí na téma „Pokroky lékařské vědy a posuzování zdravotního stavu“ v jednotlivých regionech a dvě konference celorepublikové pro oblast Čechy a Morava. Konference byly také zařazeny do Registru akcí ČLK a účast byla hodnocena kredity.

Celkem bylo proškoleno:  758 lékařů


Pro referenty se uskutečnilo 8 dvoudenních regionálních konferencí a 1 jednodenní celorepubliková konference.

Celkem bylo proškoleno:  672 referentů

Připojené fotogalerie