ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Projekt Vytvoření a realizace programu odborného vzdělávání úředníků pro efektivní výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice je financován ze Strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Prioritní osy 4.4a „Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)“, z oblasti podpory 4.4a.1 „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy“ a z prostředků Ministerstva životního prostředí.

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
29.04.2013 10:00
Datum do:
30.04.2013 16:00
Místo konání:
hotel Rustikal, Hustopeče
Druh:
seminář

 

 

Základní výukový modul se zaměří primárně na technické aspekty ochrany ovzduší: znalosti jednotlivých technologií, technická opatření a možnosti ke snižování emisí a posuzování jejich ekonomické přijatelnosti, zpracování odborných posudků a rozptylových studií, měření emisí   a imisí, vyhodnocování a plánování kvality ovzduší, dále na legislativu ochrany ovzduší, vazby na další právní předpisy, technické normy a jejich aplikaci v praxi atd. Kurz bude realizován formou sedmi dvoudenních akcí s intenzivním odborným programem, které se budou konat na pěti místech v rámci ČR.

U kurzů se předpokládá nejen pasivní účast na přednáškách, ale i aktivní účast v rámci diskusí a v praktické části, v rámci níž budou frekventanti aplikovat své znalosti na řešení problémů, se kterými se mohou reálně setkat.

SEMINÁŘ 3

10,00-11,15

Ing. Vladimír Toman, Hutnictví železa, a.s.

Metalurgie neželezných kovů II – povrchové úpravy

11,15-11,30

Diskuse

11,30-11,45

přestávka

11,45-12,35

Ing. Vladimír Toman, Hutnictví železa, a.s.

Metalurgie neželezných kovů II – povrchové úpravy

12,35-12,45

Diskuse

12,45-13,15

oběd

13,15-14,15

Ing. Vladimír Toman, Hutnictví železa, a.s.

Energetika (koks)

14,15-14,30

Diskuse

14,30-14,45

přestávka

14,45-15,45

Ing. Jakub Vrbata, TÜV SÜD  Czech s.r.o

Energetika (bioplyn)

Technologie výroby bioplynu a jeho spalování, současné trendy v konstrukci a využití bioplynových stanic, provozní opatření k omezení produkce pachových látek

15,45-16,15

Diskuse

17,00

večeře

 

Ostatní technologické zdroje

9,00-9,30

Ing. Jan Gemrich, VÚ maltovin Praha, s.r.o.

Těžba v povrchových dolech, kamenolomy, technologické operace při těžbě vápence a kamene

9,30-10,15

Ing. Jan Gemrich, VÚ maltovin Praha, s.r.o.

Technologie výroby cementu, cementářského slínku a vápna, šachtové a rotační pece

10,15-10,30

Diskuse

10,30-10,45

přestávka

10,45-11,10

Ing. Renáta Beranová, ČIŽP, OI Liberec

Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot

11,10-11,15

Diskuse

11,15-11,40

Ing. Renáta Beranová, ČIŽP, OI Liberec

Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů

11,40-11,45

Diskuse

11,45-12,30

Ing. Renáta Beranová, ČIŽP, OI Liberec

Výroba skla, včetně skleněných vláken

12,30-12,45

Diskuse

12,45-13,15

oběd

13,15-13,40

Ing. Renáta Beranová, ČIŽP, OI Liberec

Keramický průmysl

13,40-13,45

Diskuse

13,50-14,25

Ing. Vladimír Buk, Mondi Štětí a.s.

Výroba buničiny, papíru a lepenky

14,25-14,30

Diskuse

14,30-14,45

přestávka

14,45-15,30

Ing. Michal Diviš, KRONOSPAN ČR

Průmyslové zpracování dřeva. Postupy ke snižování emisí pachových látek.

15,30-15,40

Diskuse

Prezentace

Ing. Vladimír Toman - Metalurgie neželezných kovů, Povrchové úpravy

Ing. Vladimír Toman – Energetika, Koksovny

Ing. Jakub Vrbata -  Bioplynové stanice

Ing. Jan Gemrich, Ing. Jiří Jungmann - Těžba v povrchových dolech, kamenolomech, technologické operace při těžbě vápence a kamene

Ing. Jan Gemrich, Ing. Jiří Jungmann - Výroba cementu a vápna

Ing. Renata Beranová - Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot

Ing. Renata Beranová - Výroba keramických výrobků vypalováním

Ing. Renata Beranová – Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů

Ing. Renata Beranová - Výroba skla, včetně skleněných vláken

Ing. Vladimír Buk - Výroba buničiny, papíru a lepenky

Ing. Michal Diviš - Ostatní technologické zdroje II, Průmyslové zpracování dřeva – důraz na výrobu aglomerovaných deskových materiálů

Přiložené soubory