Radiologické metody v hydrosféře 13

Programový a organizační výbor konference Radiologické metody v hydrosféře upozorňuje odborníky na termín příští konference - 14. a 15. květen 2013. Konference se bude konat v hotelu Buchlovice v Buchlovicích.

Datum od:
14.05.2013 09:00
Datum do:
15.05.2013 13:00
Místo konání:
Buchlovice, hotel Buchlovice
Druh:
konference

Na pravidelnou konferenci Radiologické metody v hydrosféře zveme management a pracovníky laboratoří zabývajících se radiologickým rozborem vod, zástupce státní správy, pracovníky vysokých škol, výzkumných a vývojových pracovišť, studenty a zástupce ekologických iniciativ.

Konference bude věnována aktuálním úkolům radiační monitorovací sítě, stanovení radioaktivních látek v pitných, povrchových, minerálních, srážkových i odpadních vodách, v říčních dnových sedimentech, plaveninách a biomase vodních rostlin a organismů, dále v pevných odpadech a jejich výluzích apod. Součástí konference bude návštěva zámku a zámeckého parku v Buchlovicích a společenský večer spojený s rautem.

Připojené fotogalerie

Připojené sborníky

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše