Emisní vyhláška č. 415/2012 Sb., povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší

Vyhláška č. 415/2012 Sb. je prováděcím předpisem k novému zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a stanoví požadavky pro provoz stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Částečně se jedná o požadavky shodné s dosavadní právní úpravou a částečně jde o požadavky modifikované či zcela nové. Vyhláška zároveň transponuje příslušná ustanovení celé řady evropských směrnic v oblasti ochrany ovzduší, zejména pak směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích.

Datum od:
04.06.2013 09:00
Datum do:
04.06.2013 14:30
Místo konání:
hotel Populus, Praha
Druh:
seminář

Seminář se zaměří na změny oproti předchozím právním předpisům, které mají dopad na provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší. Zabývat se bude zejména problematickými okruhy a případy z praxe.

 

Seminář je určen zejména provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší, podnikovým ekologům a dále poradenským společnostem a institucím, které se touto problematikou zabývají.

 

Přednášejíci:

  • Bc. Kurt Dědič: MŽP, odbor ochrany ovzduší, zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení spalovacích zdrojů a paliv

 

  • Ing. Yvonna Hlínová: MŽP, odbor ochrany ovzduší, odd. spalovacích a technologických zdrojů

 

  • Ing. Lucie Holubová: MŽP, odbor ochrany ovzduší, odd. spalovacích a technologických zdrojů
     

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory