ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE NADSTAVBOVÝ VÝUKOVÝ MODUL

Nadstavbový vzdělávací kurz bude realizován formou osmi samostatných jednodenních školení na vybraná témata, která proběhnou ve vybraných lokalitách.

Datum od:
10.07.2013 09:00
Datum do:
10.07.2013 17:30
Místo konání:
Hotel DUO Prague, Teplická 492, 190 00 Praha 9
Druh:
seminář

 

Pro zájemce, kteří se v rámci agendy potýkají se specifickými problémy vyžadující hlubší a rozsáhlejší znalosti, například v oblasti emisí a technologií v energetice, hutnictví či chemickém průmyslu, je určen nadstavbový kurz „Specifické technické aspekty“.

 

 

 

U kurzů se předpokládá nejen pasivní účast na přednáškách, ale i aktivní účast v rámci diskusí a v praktické části, v rámci níž budou frekventanti aplikovat své znalosti na řešení problémů, se kterými se mohou reálně setkat.

 

Spalování paliv - Kotle

 

Ing. Jan Andreovský, Ph.D., United Energy a.s.,

9,00-11,00

Podrobnější informace ke spalovacím zdrojům o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším

11,00-11,15

přestávka

11,15-13,15

Podrobnější informace ke spalovacím zdrojům o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším

13,15-13,45

oběd

13,45-15,15

Demonstrace kontrolních a povolovacích procesů

15,15-15,30

přestávka

15,30-17,00

Demonstrace kontrolních a povolovacích procesů

 

 

 

 

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše