ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE NADSTAVBOVÝ VÝUKOVÝ MODUL

Nadstavbový vzdělávací kurz bude realizován formou osmi samostatných jednodenních školení na vybraná témata, která proběhnou ve vybraných lokalitách.

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
17.07.2013 09:30
Datum do:
17.07.2013 17:30
Místo konání:
Hotel DUO Prague, Teplická 492, 190 00 Praha 9
Druh:
seminář

Pro zájemce, kteří se v rámci agendy potýkají se specifickými problémy vyžadující hlubší a rozsáhlejší znalosti, například v oblasti emisí a technologií v energetice, hutnictví či chemickém průmyslu, je určen nadstavbový kurz „Specifické technické aspekty“.

 

 

U kurzů se předpokládá nejen pasivní účast na přednáškách, ale i aktivní účast v rámci diskusí a v praktické části, v rámci níž budou frekventanti aplikovat své znalosti na řešení problémů, se kterými se mohou reálně setkat.

9,00-11,00

Spalovny odpadu

11,00-11,15

přestávka

11,15-13,00

Tepelné zpracování odpadu v energetických zdrojích

13,00-13,30

oběd

13,30-15,00

Tepelné zpracování odpadu v cementárnách a vápenkách

15,00-15,15

přestávka

15,15-15,35

Tepelné zpracování odpadu v jiných zdrojích

15,35-17,00

Paliva z odpadů

 

 

Přiložené soubory

Prezentace