ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE NADSTAVBOVÝ VÝUKOVÝ MODUL

Nadstavbový vzdělávací kurz bude realizován formou osmi samostatných jednodenních školení na vybraná témata, která proběhnou ve vybraných lokalitách.

Datum od:
24.07.2013 09:00
Datum do:
24.07.2013 17:30
Místo konání:
Harmony Club Hotel, 28. října 170 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Druh:
seminář

Pro zájemce, kteří se v rámci agendy potýkají se specifickými problémy vyžadující hlubší a rozsáhlejší znalosti, například v oblasti emisí a technologií v energetice, hutnictví či chemickém průmyslu, je určen nadstavbový kurz „Specifické technické aspekty“.

 

U kurzů se předpokládá nejen pasivní účast na přednáškách, ale i aktivní účast v rámci diskusí a v praktické části, v rámci níž budou frekventanti aplikovat své znalosti na řešení problémů, se kterými se mohou reálně setkat.

 

Energetika (koks, bioplyn)

 

Ing. Vladimír Toman, Hutnictví železa, a.s.

9,00-11,00

Technologie výroby koksu, koksochemie, výroba, složení a využití koksárenského plynu

11,00-11,15

přestávka

 

doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., VŠCHT

11,15-13,00

Třídění a úprava uhlí, briketárny, technologie nízkoteplotní karbonizace, sušení

13,00-13,30

oběd

 

doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., VŠCHT

13,30-15,30

Technologie zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a rafinace plynů                      a minerálních olejů a výroba energetických plynů a syntezích plynů

 

Přiložené soubory

Prezentace