ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE NADSTAVBOVÝ VÝUKOVÝ MODUL

Nadstavbový vzdělávací kurz bude realizován formou osmi samostatných jednodenních školení na vybraná témata, která proběhnou ve vybraných lokalitách.

Datum od:
07.08.2013 09:00
Datum do:
07.08.2013 15:30
Místo konání:
Harmony Club Hotel, 28. října 170 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Druh:
seminář

 

Pro zájemce, kteří se v rámci agendy potýkají se specifickými problémy vyžadující hlubší a rozsáhlejší znalosti, například v oblasti emisí a technologií v energetice, hutnictví či chemickém průmyslu, je určen nadstavbový kurz „Specifické technické aspekty“.

 

 

U kurzů se předpokládá nejen pasivní účast na přednáškách, ale i aktivní účast v rámci diskusí a v praktické části, v rámci níž budou frekventanti aplikovat své znalosti na řešení problémů, se kterými se mohou reálně setkat.

 

Metalurgie železných kovů

 

Ing. Vladimír Toman, Hutnictví železa, a.s.

9,00-11,00

Výroba železa, základní technologické principy, chemie výroby železa, vysoké pece, ohřívače větru

11,00-11,15

přestávka

11,15-13,00

Výroba aglomerátu a související technologie, paletizační závody, spékání železné rudy, výběr surovinových zdrojů pro železárny v ČR

13,00-13,30

oběd

13,30-15,30

Technologie výroby oceli, kyslíkové konvertory, tandemové pece, elektrické obloukové pece, sekundární metalurgie - pánvové pece, nístějové pece, související technologie; válcovny, kovárny, ohřívací a žíhací pece, brusírny, obrobny

 

 

Přiložené soubory

Prezentace