ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE NADSTAVBOVÝ VÝUKOVÝ MODUL

Nadstavbový vzdělávací kurz bude realizován formou osmi samostatných jednodenních školení na vybraná témata, která proběhnou ve vybraných lokalitách.

Datum od:
14.08.2013 09:00
Datum do:
14.08.2013 16:30
Místo konání:
Hotel Zlatá Hvězda, s.r.o., Smetanovo náměstí 84 570 01 Litomyšl
Druh:
seminář

Pro zájemce, kteří se v rámci agendy potýkají se specifickými problémy vyžadující hlubší a rozsáhlejší znalosti, například v oblasti emisí a technologií v energetice, hutnictví či chemickém průmyslu, je určen nadstavbový kurz „Specifické technické aspekty“.

 

U kurzů se předpokládá nejen pasivní účast na přednáškách, ale i aktivní účast v rámci diskusí a v praktické části, v rámci níž budou frekventanti aplikovat své znalosti na řešení problémů, se kterými se mohou reálně setkat.

 

Zpracování ropy

 

doc. Ing. Josef Blažek, CSc., VSČHT

9,00-11,00

Zásoby a spotřeba ropy, složení ropy, způsoby jejího zpracování, destilace ropy, štěpení vysokovroucích frakcí

11,00-11,15

přestávka

11,15-13,00

Rafinace ropných frakcí, Clausův proces, výroba vodíku, výroba benzinů alkylací a polymerací, výroba MTBE

13,00-13,30

oběd

13,30-15,00

Výroba a vlastnosti základových olejů, vlastnosti a použití plynných uhlovodíků, benzinů, petroleje, motorové nafty, topných olejů a asfaltů

15,00-15,15

přestávka

15,15-16,30

Emise ze zpracování ropy, komplexita rafinérií

 

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše