ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE NADSTAVBOVÝ VÝUKOVÝ MODUL

Nadstavbový vzdělávací kurz bude realizován formou osmi samostatných jednodenních školení na vybraná témata, která proběhnou ve vybraných lokalitách.

Datum od:
28.08.2013 09:00
Datum do:
28.08.2013 16:30
Místo konání:
Hotel Zlatá Hvězda, s.r.o., Smetanovo náměstí 84 570 01 Litomyšl
Druh:
seminář

Pro zájemce, kteří se v rámci agendy potýkají se specifickými problémy vyžadující hlubší a rozsáhlejší znalosti, například v oblasti emisí a technologií v energetice, hutnictví či chemickém průmyslu, je určen nadstavbový kurz „Specifické technické aspekty“.

 

U kurzů se předpokládá nejen pasivní účast na přednáškách, ale i aktivní účast v rámci diskusí a v praktické části, v rámci níž budou frekventanti aplikovat své znalosti na řešení problémů, se kterými se mohou reálně setkat.

 

Chemický průmysl

 

prof. Ing. Jozef Horák, Dr.Sc.,  VŠCHT

9,00-11,00

Podrobnější informace o provozech velkoobjemové anorganické chemie

11,00-11,15

přestávka

11,15-13,15

Podrobnější informace o provozech velkoobjemové organické chemie

13,15-13,45

oběd

13,45-14,45

Podrobnější informace o provozech výroby a zpracování polymerů s vlivem na ovzduší (polyolefiny, PVC, PMMA, PMA, PAN, PET, PUR) včetně výrob monomerů i recyklace polymerů a jejich vlivu na ovzduší

14,45-15,15

Výroba a zpracování viskózy, střiže, textilního a kordového hedvábí

15,15-15,30

přestávka

15,30-16,00

Výroba výbušnin

16,00-16,30

Výroba gumárenských pomocných přípravků

16,30-17,30

Výroba hnojiv

 

 

Přiložené soubory

Prezentace