ENVISHOP 2013 - Průvodce mikrobiologickými metodami

Tato akce byla přesunuta.
Datum od:
09.09.2013 09:00
Datum do:
09.09.2013 15:30
Místo konání:
Chrudim - Píšťovy, Vodní zdroje Ekomonitor
Druh:
workshop

Obecné principy mikrobiologických metod

Co je to aseptická práce, jak vypadá Petriho miska, očkovací klička nebo šikmý agar, popř. co lze provádět a agary, k

čemu je mikrobiologovi želatina a jak se připravuje čistá kultura mikroorganismů. Tyto a mnohé další termíny ve

srozumitelné formě a v souvislostech (včetně názorných ukázek) pro ty, kteří s mikrobiologickými rozbory přichází

do kontaktu, ale nejsou mikrobiology.

 

Mikroskopie - okno do světa bakterií, kvasinek a plísní 

Přiblížení možností a významu optické mikroskopie a jejích modifikací v rámci studia a analyzování mikroorganismů

v rámci technické mikrobiologie. Přiblížení metody, jejíž objev odstartoval vytrvalý zájem o mikrosvět a otevřel cestu

k jejímu technickému využití. Jako doplněk stručné představení mikroskopie spojené s fluorescenčními zářením,

popř. mikroskopie, díky které lze zkoumat systémy v režimu 3D (např. biofilmy).

 

Kultivační techniky

Základní a zásadní soubor postupů, díky kterým je možné navodit podmínky slučitelné s růstem mikroorganismů

v uměle vytvořených systémech a studiem těchto projevů získat důležité informace a poznatky pro praxi. Rozdíly

v použití kapalných a ztužených kultivačních médií, význam jejich použití, způsoby práce a především interpretace

výsledků představují základní obrys věcné náplně této části semináře.

 

Rozhodování o volbě vhodného postupu mikrobiologické analýzy

Příspěvek shrnuje to podstatné, co by měl i pouhý uživatel mikrobiologických analýz znát, aby mohl dobře

formulovat svůj požadavek a na konci byl spokojen s výsledky provedené práce. Přehled strategie a taktiky

v pracovních postupech, jež by optimálně měly rezultovat v objektivní výsledky a především v přidanou hodnotu

takto získaných informací.

 

Bioreaktory

V příspěvku se opustí velmi záhy zdi laboratoře a pozornost zamíří k technologickým halám, produkčním linkám,

propagačním stanicím – k prostředím, ve kterých se mikroorganismy kultivují ve velkých objemech za účelem

konkrétního technologického využití nebo zpracování jejich biomasy a produktů. Příspěvek poskytuje nezbytné

informace pro dotvoření znalostního základu v inženýrských principech práce s mikrorganismy.

 

 

Přiložené soubory