ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Projekt Vytvoření a realizace programu odborného vzdělávání úředníků pro efektivní výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice je financován ze Strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Prioritní osy 4.4a „Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)“, z oblasti podpory 4.4a.1 „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy“ a z prostředků Ministerstva životního prostředí.

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
09.10.2013 10:00
Datum do:
10.10.2013 16:30
Místo konání:
hotel Fortuna City, Praha
Druh:
seminář

 

 

Základní výukový modul se zaměří primárně na technické aspekty ochrany ovzduší: znalosti jednotlivých technologií, technická opatření a možnosti ke snižování emisí a posuzování jejich ekonomické přijatelnosti, zpracování odborných posudků a rozptylových studií, měření emisí   a imisí, vyhodnocování a plánování kvality ovzduší, dále na legislativu ochrany ovzduší, vazby na další právní předpisy, technické normy a jejich aplikaci v praxi atd. Kurz bude realizován formou sedmi dvoudenních akcí s intenzivním odborným programem, které se budou konat na pěti místech v rámci ČR.

U kurzů se předpokládá nejen pasivní účast na přednáškách, ale i aktivní účast v rámci diskusí a v praktické části, v rámci níž budou frekventanti aplikovat své znalosti na řešení problémů, se kterými se mohou reálně setkat.

SEMINÁŘ 6

Nejlepší dostupné techniky

BREF

10,00-11,20

Ing. et Ing. Ondřej Skoba, Krajský úřad Zlínského kraje

BREF - Vysvětlení pojmů Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách (BREF) a Nejlepší dostupné techniky (BAT), představení BREF a Závěrů o BAT, popis systému výměny informací o BAT v ČR a v EU, role BAT v povolovacím procesu, aplikace BAT, použití BREF při stanovování závazných podmínek provozu a praktické příklady aplikace BAT z oblasti průmyslu. Současně budou vysvětleny rozdíly v BREF zpracovaných dle směrnice o integrované prevenci a směrnice o průmyslových emisích. V přednášce bude kladen důraz na BREF a BAT týkající se ochrany ovzduší.

11,20-11,30

Diskuse

11,30-11,45

přestávka

11,45-13,15

Ing. et Ing. Ondřej Skoba, Krajský úřad Zlínského kraje

BREF - pokračování

13,15-13,30

Diskuse

13,30-14,00

oběd

 

Posuzování ekonomické přijatelnosti

14,00-15,30

Ing. Jaroslav Kreuz, SPF Group v.o.s.

Nejlepší dostupné techniky a BREF E &CM; Mezisložkové a ekonomické aspekty

15,30-15,45

Diskuse

15,45-16,00

přestávka

16,00-17,30

Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D., VŠE

Ekonomická přijatelnost regulace

17,30-17,45

Diskuse

18,00

večeře

Zjišťování úrovně znečišťování

Jednorázové měření emisí

9,00-10,15

Ing. Yvonna Hlínová, MŽP

Autorizované osoby, způsob provádění a vyhodnocování jednorázového měření emisí, protokol o autorizovaném měření emisí, chyby v provádění měření a ve zpracování protokolu o měření, zjišťování emisí výpočtem (emisní faktory)

10,15-10,30

Diskuse

10,30-10,45

přestávka

10,45-13,00

RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc., Zdravotní ústav se sídlem v Plzni

 Jednorázové měření emisí, měření souvisejících doprovodných veličin, analytické metody, technické normy a metrologie, nejistoty měření, akreditace vybraných metod, referenční metody, mezilaboratorní porovnání zkoušek, nejčastější chyby měření a vyhodnocování výsledků

13,00-13,15

Diskuse

13,15-13,45

oběd

Kontinuální měření emisí

13,45-14,30

Ing. Petr Braun, TESO Praha

Způsob provádění a vyhodnocování měření, technické normy a metrologie, ověřování a kalibrace AMS

14,30-14,45

Diskuse

14,45-15,00

přestávka

15,00-16,15

Ing. Petr Braun, TESO Praha

Výpisy z kontinuálního měření emisí, nejčastější chyby měření, měření provozních parametrů jako nástroje ke sledování emisí

16,15-16,30

Diskuse

application/pdf iconIng. et Ing. Ondřej Skoba, BREF  508.2 kB

application/pdf iconIng. Ondřej Vojáček, Ph.D., Posuzování ekonomické přiměřenosti regulace 1.3MB                                          application/pdf iconIng. Yvonna Hlínová, Jednorázové měření emisí 329.4 kB

application/pdf iconRNDr. Svatopluk Krýsl, CSc., Jednorázové měření emisí 1.7 MB

application/pdf iconIng. Petr Braun, Kontinuální měření emisí 1.2 MB

Přiložené soubory