INOVATIVNÍ SANAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝZKUMU A PRAXI VI

Programový a organizační výbor Vás zve na konferenci, kterou budou tvořit referáty a postery informující o inovativních sanačních technologiích a jejich pilotním a laboratorním ověřování. Součástí konference je soutěž mladých odborníků o nejlepší referát a nejlepší poster. Konferenci připravuje společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. ve spolupráci s VŠCHT Praha, TUL, Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou Pardubice. Mediálním partnerem je EnviWeb.

Datum od:
16.10.2013 09:00
Datum do:
17.10.2013 13:00
Místo konání:
Hotel Populus (Praha - Žižkov, U Staré cihelny 2182/11)
Druh:
konference

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PŘÍSPĚVKY

Zástupci organizačního výboru vyhodnotili nejlepší referáty a nejlepší plakátové sdělení autorů do 32 let a studentů/doktorandů (bez věkového omezení). Výherci získali diplom a finanční odměnu. 
V kategorii REFERÁT byli oceněni:

1. místo – VELKÁ CENA EKOMONITORU – Mgr. Šárka Bidmanová, Ph.D. (Ústav experimentální biologie, Masarykova univerzita, Brno) za referát Vývoj nového biosensoru k rychlému monitorování a mapování kontaminace v životním prostředí

3. místo – CENA EKOMONITORU – Mgr. Katarína Peťková (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta) za referát Bioremediační potenciál odstraňovania anorganických polutantov použitím ASPERGILLUS NIGER 

 

V kategorii PLAKÁTOVÉ SDĚLENÍ získal cenu:

1. místo – Ing. Marek Šír (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, ÚCHOP) za poster Použití biosurfaktantu pro sanační promývání zemin kontaminovaných pesticidy

2. místo – Mgr. Tomáš Klimko, PhD., (Institut environmentálního inženýrství VŠB - TU Ostrava) za poster Úprava kyslých banských vôd s použitím silne kyslého katexu a slabo bázického anexu

3. místo – Ing. Lukáš Balcar (Univerzita Pardubice) za poster Testování elektrodových materiálů a katalyzátorů pro elektro-Fentonovou oxidaci

Připojené fotogalerie

Připojené sborníky

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše