ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE - NADSTAVBOVÝ VÝUKOVÝ MODUL

Nadstavbový vzdělávací kurz bude realizován formou osmi samostatných jednodenních školení na vybraná témata, která proběhnou ve vybraných lokalitách.

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
24.10.2013 09:00
Datum do:
24.10.2013 15:30
Místo konání:
Hotel DUO Prague, Teplická 492, 190 00 Praha 9
Druh:
seminář

 

    

Pro zájemce, kteří se v rámci agendy potýkají se specifickými problémy vyžadující hlubší a rozsáhlejší znalosti, například v oblasti emisí a technologií v energetice, hutnictví či chemickém průmyslu, je určen nadstavbový kurz „Specifické technické aspekty“.

 

U kurzů se předpokládá nejen pasivní účast na přednáškách, ale i aktivní účast v rámci diskusí a v praktické části, v rámci níž budou frekventanti aplikovat své znalosti na řešení problémů, se kterými se mohou reálně setkat.

                                                                                                                                                                   

  

Prezentace