ENVISHOP 2013 - Průvodce mikrobiologickými metodami a svět bioremediačních mikroorganismů

ZMĚNA DATA A MÍSTA KONÁNÍ
Byl také změněn resp. rozšířen program semináře viz pozvánka

Tato akce byla přesunuta.
Datum od:
04.11.2013 09:00
Datum do:
04.11.2013 15:30
Místo konání:
Pardubice, Univerzita Pardubice, náměstí Československých legií 565, 530 01 Pardubice
Druh:
workshop

Malý kurz mikrobiologie

Pro dobré porozumění principům bioremediace představuje nezbytných výchozí předpoklad osvojení si základních

poznatků mikrobiologie. Je-li tak učiněno v souvislostech, mnohem snáze se následně příjemce těchto informací

orientuje v oblasti biologických metod náprav ekologických škod. Příspěvek je pojat tak, aby nevynechal žádnou

z podstatných oblastí mikrobiologického oboru, s vědomím časového omezení, neboť obecný kurz mikrobiologie

bývá minimálně semestrálního rozsahu.Funkční i věcný pohled na klasifikace environmentálních kontaminantů,

jímž je sledován

 

Jak se pracuje s mikroorganismy

Stručný, jasný a pokud možno názorný a výstižný průřez praktickou částí mikrobiologie. Příspěvek v mnohém

zachová strukturu předchozího, aby mnohem lépe vynikly souvislosti mezi praxí a teorií v mikrobiologii. Součástí

bude rovněž demonstrace nástrojů, pomůcek a postupů, které se v práci s mikroorganismy běžně uplatňují.

 

Galerie nejznámějších mikrobiálních hvězd v bioremediaci

Představení nejčastějších a nejvýkonnějších zástupců mikroorganismů, na kterých stojí bioremediace. Díky velkému

množství shromážděných informací o jejich životních projevech, metabolických schopnostech a kultivačních

nárocích představuje tato část workshopu ucelený pohled na pojmy jako Pseudomonas, Burkholderia, Rhodococcus,

Candida nebo Gordonia, tedy na velmi frekventované výrazy v technologických návrzích, monitorovacích zprávách

a výzkumných reportech bioremediace.

 

Genetická manipulace nebo dokonalá adaptace?

Poslední dobou v environmentálních technologiích a bioremediaci poměrně vyhaslý souboj. Není od věci

připomenout si podstatu a účel a především velmi názorně porovnat manipulace, které mohou být provedeny

v axenických kulturách, a ty, k nimž přirozeným výběrem dochází v reálném prostředí a které vedou k adaptaci

a schopnosti žít v podmínkách mnohdy obtížně slučitelných s životem. V příspěvku rovněž zazní mnoho informací

o horizontálním genovém transferu, včetně jeho pravděpodobného uplatnění v řadě procesů životního prostředí.

 

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory