Ochrana ovzduší ve státní správě VIII, teorie a praxe

Datum od:
18.11.2013 09:00
Datum do:
20.11.2013 14:00
Místo konání:
TOP CityLine PRIMAVERA Hotel & Congress centre
Druh:
konference

TEMATICKÉ BLOKY KONFERENCE

  • Strategie a legislativa na národní, evropské i mezinárodní úrovni ovlivňující kvalitu ovzduší
  • Nové poznatky o dopadech znečištěného ovzduší a o identifikaci zdrojů znečišťování
  • Zkušenostmi krajských úřadů  s aplikací nové vyhlášky č.  415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
  • Technická a netechnická opatření ke snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší, synergie s ochranou klimatu
  • Informace pro ochranu ovzduší a jejich interpretace

Připojené fotogalerie

Připojené sborníky

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše