ENVISHOP 2013 - Environmentální výzkum a vývoj

Datum od:
04.12.2013 09:00
Datum do:
04.12.2013 15:30
Místo konání:
Praha, hotel Populus
Druh:
workshop

Aktuální potřeby ve výzkumu a vývoji

V příspěvku jsou hodnoceny a shrnuty aktuální trendy v environmentálních oborech a jejich technologických

aplikacích, zejména zaměřené na technickou formu ochrany životního prostředí. Dominuje role biologických metod

v nápravných opatřeních, ovšem významně jsou zastoupeny i technologie nebiologické, zejména fyzikální a chemické

a to především v souvislostech spojených s kombinovanými technologiemi. Prostor je věnován rovněž progresivním

směrům v monitoringu a analýze mikrobiálních společenstev v kontaminovaných lokalitách.

 

Biosurfaktant

V příspěvku je představen současný stav řešení projektu výzkumu a vývoje, který se zabývá aplikovatelností

povrchově aktivních látek produkovaných biologickým činitelem – lipofilními kvasinkami. Očekávaný preparát,

včetně technologického rámce, by měl významným způsobem naleznout uplatnění při eliminaci nepolárních

kontaminantů z životního prostředí. Velkým kladem je jeho přirozená rozložitelnost v prostředí, na rozdíl od

některých syntetických substitutů.

 

Alternativní denitrifikace

Technologické možnosti procesů, které se opírají o mikroorganismy schopné intenzivně zapojit do svého

metabolismu látky vznikající při zpracovávání odpadních vod, v rámci bioplynových stanic a v jiných

technologických celcích (amonné ionty a sulfidy). Projekt je ukázkou cíleného řešení aktuálních potřeb

provozovatelů v podobě nabídky inovovaného technologického konceptu.

 

Sanační modul

Ve velkém projektu označeném SANMOD spojují síly různé týmy za účelem progresivně zaplnit prostor v sanačních

technologiích konceptem, který bude mobilní a poskytne nezbytné zázemí pro urychlení prací, které většinou bývají

uskutečňovány za zdmi laboratoří. Zároveň poskytuje vybavení pro zahájení bioremediačního ošetření nebo jiné

formy intenzifikace bioremediačních procesů na in situ lokalitách nebo na inženýrských celcích, kde však chybí

podobná infrastruktura.

Přiložené soubory