Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)

V reakci na řízení o porušení Smlouvy o založení EU vedené Evropskou komisí proti ČR byla přijata zásadní novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí účinná od 1. dubna 2015 (zákon č. 39/2015 Sb.), která změnila formu stanoviska EIA na závazné stanovisko a přinesla některé nové povinnosti pro investory i orgány veřejné správy. Vláda současně připravuje poměrně zásadní revizi povolovacího procesu pro záměry v režimu EIA tak, aby se jednalo o jedno řízení, jehož bude EIA součástí.

Datum od:
06.04.2016 09:00
Datum do:
06.04.2016 14:00
Místo konání:
EA hotels
Druh:
seminář

přednáší

JUDr. Libor Dvořák, Ph.D.

ředitel legislativního odboru Ministerstva životního prostředí

OBSAH A HARMONOGRAM

  • učel a smysl EIA, vliv právní úpravy EU a judikatury Soudního dvora EU na českou právní úpravu
  • podrobný výklad k poslední novele zákona (zákon č. 39/2015 Sb.)
  • změna stanoviska EIA na závazné stanovisko, tzv. coherence stamp
  • nová pravidla pro navazující řízení v oblasti zveřejňování informací  a konzultací veřejnosti
  • nová pravidla soudního přezkumu závěru zjišťovacího řízenía povolujících rozhodnutí
  • zvýšení dolních limitních hodnot u některých záměrů v příloze č. 1 k zákonu
  • přechodná ustanovení, tzv. ověřovací stanovisko
  • informace o metodické činnosti MŽP k novele
  • informace o připravované koncepční změně právní úpravy (propojení EIA a povolovacích řízení podle stavebního zákona) – novela stavebního zákona, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dalších předpisů je nyní předkládána k projednání vládě

 

8:30 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 11:00

Odborný program

11:00 – 11:45

Oběd

11:45 – 14:00

Odborný program

 

 

 

 

 

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory

Prezentace

Pro přístup k souborům prezentací zadejte heslo: