Klimatická změna a její dopad do oblasti pěstování a ochrany lesa

Vzdělávací semináře v lesním hospodářství jsou pořádané z finančních prostředků "Ministerstva zemědělství, Sekce lesního hospodářství"

Účast na seminářích je zdarma, můžete se účastnit jednoho, ale i více seminářů.

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
04.10.2016 08:30
Datum do:
04.10.2016 15:00
Místo konání:
Plzeň, hotel Hazuka
Druh:
seminář

PŘEDNÁŠÍ

doc. Dr. Ing.  Jan Kadavý, Mendelova Univerzita        

Ing. Tomáš Mikita, Ph.D., Mendelova Univerzita          

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D., Mendelova Univerzita   

Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D., Mendelova Univerzita

Rizika a opatření

 • Sucho
 • Zvýšení četnosti výskytu bořivých větrů
 •  Zvýšení četnosti extrémních srážek
 • Teplotní extrémy
 • Zvýšení pravděpodobnosti přemnožení listožravého hmyzu
 • Šíření nepůvodních invazních a karanténních druhů
 • Zvýšení výskytu dřevokazných hub
 • Zvýšení rozsahu kalamitních holin a proředěných porostů
 • Acidifikace a nutriční degradace lesních půd
 • Zvýšení rizika lesních požárů
 • Změna dřevinné skladby
 • Prodloužení obnovní doby
 • Postupné snížení doby obmýtí
 • Plné využití přirozené obnovy
 • Výmladkové lesy
 • Přechod na nepasečné formy hospodaření
 • Odluky, rozluky a zpevňující prvky
 • Zpevnění porostových okrajů
 • Změny porostů výchovy v pasečném lese
 • Zlepšení technologie přípravy pracoviště před těžbou
 • Úprava odtokových poměrů
 • Protierozní úpravy

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše