4. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Datum od:
10.03.2017 10:00
Datum do:
10.03.2017 16:00
Místo konání:
Kulturní dům Šeříková
Druh:
seminář

Jménem Ministerstva zemědělství

si Vás dovolujeme pozvat na seminář

4. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020,

který se bude konat 10. března 2017

v  Kulturním  domě Šeříková v Plzni

        

Zahájení a úvodní slovo

Obecné podmínky PRV a příjmu žádostí

Ing. Josef Tabery - ředitel ŘO PRV, MZe

Zástupce SZIF

Přestávka

Operace vyhlašované v 4. kole příjmu žádostí – základní podmínky, způsobilé výdaje

1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce

4.3.2 Lesnická infrastruktura

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin, 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Dotazy, závěr

 Účast na semináři je bezplatná. Registrace účastníků bude zahájena 30 minut před zahájením semináře.

Přiložené soubory

Přiložené soubory