5. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
25.08.2017 14:00
Datum do:
25.08.2017 18:00
Místo konání:
Výstaviště České Budějovice, a.s. - pavilon Z
Druh:
seminář

      

 

Jménem Ministerstva zemědělství si Vás dovolujeme pozvat na seminář

"5. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014 – 2020",

který se bude konat v Českých Budějovicích v rámci výstavy Země živitelka v pavilonu Z

dne 25. srpna 2017 od 14 hodin.

Program semináře:

1) Zahájení a úvodní slovo

2) Obecné podmínky PRV a příjmu žádostí

Ing. Josef Tabery - ředitel Řídicí orgán PRV, MZe

Ing. Bc. Slavomír Ladislav Vacík - vedoucí Oddělení projektových opatření, SZIF

3) Operace vyhlašované v 5. kole příjmu žádostí – základní podmínky, způsobilé výdaje

a) 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

b) 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

c) 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

d) 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

e) 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

f) 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

g) 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

h) 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

i) 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

4) Dotazy, závěr

 

Účast na semináři je bezúplatná. Registrace účastníků bude zahájena 30 minut

před začátkem semináře.

 

Přiložené soubory