5. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
12.09.2017 10:00
Datum do:
12.09.2017 15:30
Místo konání:
Ministerstvo zemědělství , sál č. 400
Druh:
seminář

      

 

Jménem Ministerstva zemědělství si Vás dovolujeme pozvat na seminář

"5. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014 – 2020",

který se bude konat v Praze  na Ministerstvu zemědělství v sále č. 400

dne 12. září 2017 od 10 hodin.

 

 Program:

1) Zahájení a úvodní slovo

2) Obecné podmínky PRV a příjmu žádostí

 

Ing. Josef Tabery - ředitel Řídicí orgán PRV, MZe

Ing. Michal Anton - ředitel Odboru projektových opatření rozvoje venkova, SZIF

3) Operace vyhlašované v 5. kole příjmu žádostí – základní podmínky, způsobilé výdaje

a) 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

b) 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

c) 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

d) 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

e) 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

f) 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

g) 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

h) 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

i) 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

4) Dotazy, osobní konzultace s garanty operací vyhlašovaných v 5. kole příjmu žádostí

5) Závěr

 

Rezervace místa na seminář prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.ekomonitor.cz.

Účast na semináři je bezplatná. Registrace účastníků bude zahájena 30 minut před zahájením semináře.

Přiložené soubory