Vodárenská biologie 2018

Zveme všechny biology, hydrology, hydrochemiky, pracovníky ve vodárenském průmyslu, zástupce laboratoří, vědecké pracovníky a pracovníky vysokých škol i vysokoškolské studenty uvedených oborů k účasti na již tradiční konferenci VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2018.

Datum od:
06.02.2018 09:00
Datum do:
07.02.2018 13:30
Místo konání:
hotel, DAP***
Druh:
konference

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Rádi bychom vyzvali všechny odborníky, kteří mohou prezentovat nové výsledky svých prací, referovat o zajímavých zkušenostech, řešených problémech, nových trendech apod., aby přihlásili do programu konference referáty a plakátová sdělení nejpozději do 3. listopadu 2017. Věříme, že se nám opět podaří sestavit zajímavý odborný program a že tím pomůžeme k rozšíření a prohloubení Vašich znalostí.

Za programový výbor konference

doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. - odborný garant konference

 

   

HLAVNÍ BLOKY KONFERENCE:

 1. Legislativa a normy
 2. Riziková analýza (WSP, HACCP) ve vodárenství
 3. Biologické a mikrobiologické metody, metody molekulární biologie (teorie a praxe)
 4. Taxonomie
 5. Nádrže, rybníky a koupaliště, vodní toky
 6. Biologie ve vodárenské praxi
 7. Biologie v čistírenské praxi
 8. Aplikovaná hydrobiologie a mikrobiologie
 9. Technologické procesy
 10. Detekční systémy a screeningové metody v hygieně vody
 11. Posterová sekce

Přiložené soubory

Předběžná přihláška

*
*

účastník
vystavovatel
přednášející
autor plakátového sdělení

Formulář zasílám jako upozornění na změnu kontaktních údajů