6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Datum od:
01.03.2018 10:00
Datum do:
01.03.2018 14:00
Místo konání:
Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, 500 03 Hradec Králové
Druh:
seminář

        

 

Jménem Ministerstva zemědělství si Vás dovolujeme pozvat na seminář

"6. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014 – 2020",

který se bude konat v Hradci Králové v Novém Adalbertinu

dne 1. března 2018 od 10 hodin.

 

 Program:

1) Zahájení a úvodní slovo

2) Obecné podmínky PRV a příjmu žádostí

Ing. Josef Tabery - ředitel Řídicí orgán PRV, MZe

Zástupce SZIF

3) Operace vyhlašované v 6. kole příjmu žádostí – základní podmínky, způsobilé výdaje

a) 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1. Informační akce

b) 4.3.2 Lesnická infrastruktura

c) 6.1.1. Zahájení činnosti mladých zemědělců

d) 6.4.1. Investice do nezemědělských činností (vč. 6.4.3 zařazené jako záměr c)

e) 6.4.2. Podpora agroturistiky

f) 8.4.1. Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

g) 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

h) 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

i) 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

4) Dotazy, osobní konzultace s garanty operací vyhlašovaných v 6. kole příjmu žádostí

5) Závěr

 

Rezervace místa na seminář prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.ekomonitor.cz.

Účast na semináři je bezplatná. Registrace účastníků bude zahájena 30 minut před zahájením semináře.

Přiložené soubory