Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
06.04.2018 09:00
Datum do:
06.04.2018 15:30
Místo konání:
Praha, EA hotel Populus
Druh:
seminář

VZORKOVÁNÍ PITNÝCH, PODZEMNÍCH
A ODPADNÍCH VOD

přednáší

Ing. Pavel Bervic

AQUATEST a.s.

Ing. Ivo Šrámek

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

Ing. Václav Šťastný

VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ TGM, v.v.i.

 

Pitné a odpadní vody

·       Přehled a výklad norem týkajících se odběru vzorků vody a vodního prostředí
a odpadních vod řady ČSN EN, resp. ČSN ISO 25667, a další

·       Strategie vzorkování, volba odběrových míst, frekvence, typy vzorkování

·       Technika a technologie odběru vzorků vody z různých systémů: tekoucí, stojaté, odpadní vody a uživatelské systémy, včetně dodržování bezpečnostních předpisů při odběrech

·       Péče o vzorky a transport do laboratoří

·       Řízení a zabezpečení jakosti vzorkovacích procesů

·       Začlenění vzorkovacích prací do systému jakosti laboratoří

Podzemní vody

·       Saturovaná zóna

·       Obecný postup odběru vzorku (příprava a kontrola místa a bodu odběru, měření úrovně hladiny, čištění objektu, plnění vzorkovnic, dokumentace)

·       Prostředky a metody odběru

·       Nesaturovaná zóna

Seminář je určen především pracovníkům vzorkovacích skupin a laboratoří, kteří se zabývají vzorkováním pitných, podzemních a odpadních vod. 

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory