Sanační technologie XXI

ZVEME VÁS NA KONFERENCI

Datum od:
23.05.2018 16:00
Datum do:
25.05.2018 12:30
Místo konání:
CONGRESS & WELLNESS HOTEL PALCÁT, Tábor
Druh:
konference

PROGRAM KONFERENCE

 

středa 23. května 2018

17:00-20:00

Welcome drink v prostorách hudebního baru „Barbar“ v hotelu Palcát

čtvrtek 24. května 2018

8:30-9:00

Registrace účastníků

9:05-9:15

Zahájení konference doc. Ing. Josefem Janků, CSc., VŠCHT Praha

9:15-9:25

Vystoupení čestného předsedy konference, prorektora pro strategie
a rozvoj VŠCHT Praha
prof. Ing. Milana Pospíšila, CSc.

9:25-9:30

Ing. Karel Bláha, CSc., ředitel odboru environmentálních rizik
a ekologických škod a zástupce náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí

Řešení  starých ekologických zátěží v roce 2018

9:30-9:50

RNDr. Richard Přibyl, Ministerstvo životního prostředí

Staré ekologické zátěže - aktuální trendy

9:55-10:15

Mgr. Lukáš Čermák, Ministerstvo životního prostředí

Financování ekologických zátěží - OPŽP a NPŽP

10:20-10:40

Mgr. Monika Zbořilová, Ministerstvo financí

Odstraňování starých ekologických zátěží z pohledu MF ČR

10:45-11:05

RNDr. Vlasta Jánová, PhD., RNDr. Vladimír Malý, Ministerstvo životného prostredia SR

Aktuálne projekty prieskumu a sanácie environmentálnych záťaží
na Slovensku

11:10-11:30

Přestávka na kávu

11:30-11:50

prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., RECETOX

Problematika řešení kontaminovaných míst jako součást implementace mezinárodních úmluv

11:55-12:15

Ing. Petr Beneš, Ph.D., Mgr. Karel Waska, Ph.D., Mgr. Jiří Kamas,
Ing. Ondřej Šnajdar, Ing. Miroslav Minařík, EPS biotechnology, s.r.o.

Kombinované sanační technologie jako konkurenceschopný
a prakticky použitelný nástroj

12:20-12:40

Ing. Petr Lacina, Ph.D., GEOtest, a.s.

Využití ručního spektrometru na bázi rentgenové fluorescence
pro on-site stanovení rozsahu kontaminace během sanačních
a průzkumných prací - praktické aplikace

12:45-13:05

RNDr. Jan Němeček, Ph.D., Ing. Petr Pokorný, ENACON s.r.o.,
RNDr. Vladislav Knytl, Ing. Petra Najmanová, DEKONTA a.s.,
Ing. Tomáš Pluhař a Ing. Magda Nechanická, TU v Liberci

Tepelně podporovaná anaerobní bioremediace chlorovaných uhlovodíků v podzemní vodě – poznatky z poloprovozních zkoušek

13:10-14:15

Oběd

14:15-14:35

Ing. Miloslav Slezák, CSc., Ing. Jiří Palarčík, Ph.D., Univerzita Pardubice

Odstranění kovů z důlních vod biologickou metodou

14:40-15:00

Mgr. Vendula Ambrožová, RNDr. Jaroslav Hrabal, MEGA a.s.,
Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D., TU v Liberci

Geochemický model vývoje změn chemismu podzemní vody
při odstraňování šestimocného chromu pomocí působení stejnosměrného elektrického pole v prostředí reaktivní kolony vyplněné železnými pilinami

15:05-15:25

RNDr. Slavomír Mikita, PhD., GEOtest, a.s. OZ

Návrh in situ sanace pro lokalitu znečištěnou chrómem

15:30-15:50

RNDr. Roman Jerie, AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.

Řízení sanace lagun Ostramo v Ostravě na základě monitoringu ovzduší

15:55-16:15

Přestávka na kávu

16:15-16:35

prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., RECETOX

Kontaminace barokního divadla na zámku v Českém Krumlově organochlorovými a organocíničitými pesticidy a její řešení

16.40-17:00

RNDr. Jiří Slouka, Ph.D.

Problematika variability prostředí

17:05 – 18:00

KOMENTOVANÁ POSTEROVÁ SEKCE

 

Ing. Ilona Mičánková, Ing. Marcela Hrúzová, RNDr. Květoslav Vlk, Ph.D., RNDr. Radka Fürychová, Ing. Jiří Čáp, Ing. Zdeněk Košař, MF ČR

Vybrané průzkumy a sanace SEZ financované MF ČR

Ing. arch. Elena Bradiaková, SAŽP

Projekty v oblasti environmentálnych záťaží realizované
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

(2014 – 2020)

RNDr. Jozef Kordík, PhD., RNDr. Igor Slaninka, PhD., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Znečisťujúce látky na monitorovaných lokalitách environmentálnych záťaží v Slovenskej republike

Mgr. Vladimír Ekert, Mgr. Michal Rakušan, Mgr. Michal Kroupa, DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Důl chemické těžby – sanace turonské zvodně v kontextu analýzy rizik

Mgr. Jan Bartoň, GEOtest, a. s.

Stavební čerpání a sanace podzemní vody při výstavbě páteřní kanalizace v Brně

Mgr. Ondrej Brachtýr, RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD., Mgr. Tomáš Faragó, Mgr. Katarína Schwarzkopfová, PhD., UK v Bratislave,
Mgr. Martina Vítková, Ph.D., ČZU

Použitie AMO a nFe0 na stabilizáciu PTP v antropogénnych substrátoch modelových environmentálnych záťaží

Mgr. Jiří Kamas, Ing. Petr Beneš, Ph.D., RNDr. Jiřina Macháčková, Ph.D., Ing. Martina Siglová, Ph.D., Ing. Vlastimil Píštěk, EPS biotechnology, s. r. o.

Provozní nasazení sanační technologie podporované elektrickým polem

 

Mgr. Tatsiana Kulikova, RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD., Mgr. Peter Šottník, PhD., doc. RNDr. Ján Milička, CSc., Mgr. Peter Sekula, UK v Bratislave, RNDr. Jaroslav Vozár, EL spol. s r.o., Ing. Petr Lacina Ph.D., GEOtest, a.s.

Distribúcia geologicky podmienených znečisťujúcich látok v zložkách životného prostredia opusteného Hg ložiska Merník

Torsha Goswami, Ing. Marek Šír, Ph.D., Filip M. G. Tack, VŠCHT v Praze, Ghent University

Odstraňování ropných uhlovodíků pomocí biosurfaktantů
a syntetických surfaktantů: laboratorní studie

Ing. Jaroslav Řeřicha, RNDr. Zdeněk Suchánek, CENIA

Interpretační klíč a typy indicií kontaminovaných míst shromažďovaných metodami DPZ v zahájeném projektu NIKM
2. etapa

18:05

Ukončení prvního dne konference

20:00-0:30

Společenský večer s vystoupením skupiny RockSet

pátek 25. května 2018

9:00-9:20

Ing. Marek Smolný, Univerzita Pardubice

Využití heterogenní fotokatalýzy pro zpracování odpadních vod obsahujících azobarviva – technické a ekonomické překážky

9:25-9:45

Bc. Roman Hadacz, GEOtest, a.s.

Technické aspekty sanace staré ekologické zátěže Milevsko
- odstranění skládky s obsahem zemin kontaminovaných PCB

9:50-10:10

RNDr. Jaroslav Schwarz, ENVIGEO, a.s.,

Lešť – Garážové dvory: sanácia územia vojenského výcvikového priestoru znečisteného Sovietskou armádou

10:15-10:35

Ing. Jiří Hájovský, CSc., SG Geoinženýring, s.r.o.

Sanační opatření pro zabránění migrace termického procesu

10:40-11:00

Přestávka na kávu

11:00-11:20

Mgr. Pavel Hrabák, PhD., TU v Liberci

Projekt AMIIGA

11:25-11:45

RNDr. Zdeněk Suchánek, Ing. Jaroslav Řeřicha, CENIA

Průběžný stav sběru indicií kontaminovaných míst metodami DPZ
v zahájeném projektu NIKM 2. etapa

11:50-12:10

RNDr. Igor Slaninka, PhD., RNDr. Jozef Kordík, PhD.,

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží na Slovensku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

12:15-12:30

Diskuse

12:35

Ukončení konference

Mediální partner konference.

Přiložené soubory

Prezentace

Pro přístup k souborům prezentací zadejte heslo:

Zobrazit vše