7. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Datum od:
24.08.2018 14:00
Datum do:
24.08.2018 18:00
Místo konání:
Výstaviště České Budějovice, a.s
Druh:
seminář

      

    

 

Jménem Ministerstva zemědělství si Vás dovolujeme pozvat na seminář

"7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014 – 2020",

který se bude konat v pavilónu Z v rámci "Země živitelky" na Výstavišti v Českých Budějovicích

dne 24. srpna 2018 od 14 hodin.

 Program:

1) Zahájení a úvodní slovo

2) Současný stav a budoucnost Operačního programu Rybářství 2014-2020

Ing. Pavel Pojer – ředitel odboru Řídicí orgán OP Rybářství, MZe

3) Obecné podmínky PRV a příjmu žádostí

Ing. Josef Tabery - ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Ing. Bc. Slavomír Ladislav Vacík – vedoucí Oddělení projektových opatření, SZIF

4) Operace vyhlašované v 7. kole příjmu žádostí – základní podmínky, způsobilé výdaje

a) 1.1.1 Vzdělávací akce

b) 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

c) 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

d) 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

e) 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

f) 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

g) 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

h) 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

5) Dotazy, osobní konzultace s garanty operací vyhlašovaných v 7. kole příjmu žádostí

6) Závěr

 

Rezervace místa na seminář prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.ekomonitor.cz.

Účast na semináři je bezplatná. Registrace účastníků bude zahájena 30 minut před zahájením semináře.

Dne 24. 8. 2018 bude na veletrhu Země živitelka v pavilonu T1 na stánku PRV a CSV v době od 10:00 do 13:00 hodin možnost osobní konzultace s gestory vyhlašovaných operací v 7. kole PRV 2014-2020.