7. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Datum od:
04.09.2018 10:00
Datum do:
04.09.2018 14:00
Místo konání:
Hotel Flora v Olomouci
Druh:
seminář

 

 

Jménem Ministerstva zemědělství si Vás dovolujeme pozvat na seminář

"7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014 – 2020",

který se bude konat v hotelu Flora v Olomouci

dne 4. září 2018 od 10 hodin.

1) Zahájení a úvodní slovo

2) Obecné podmínky PRV a příjmu žádostí

Ing. Josef Tabery - ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Ing. Kateřina Benešová – vedoucí Oddělení projektových opatření, SZIF

3) Operace vyhlašované v 7. kole příjmu žádostí – základní podmínky, způsobilé výdaje

a) 1.1.1 Vzdělávací akce

b) 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

c) 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

d) 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

e) 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

f) 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

g) 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

h) 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

4) Dotazy, osobní konzultace s garanty operací vyhlašovaných v 7. kole příjmu žádostí

5) Závěr

 

Rezervace místa na seminář prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.ekomonitor.cz.

Účast na semináři je bezplatná. Registrace účastníků bude zahájena 30 minut před zahájením semináře.

 

Přiložené soubory