Dřeviny mimo les III

ISBN sborníku je: 978-80-88238-08-9

Společnost
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
člen Asociace institucí vzdělávání
dospělých s akreditací u MV ČR

Vás zve na konferenci

DŘEVINY MIMO LES III

Datum od:
19.09.2018 09:00
Datum do:
20.09.2018 12:30
Místo konání:
hotel Jehla, Žďár nad Sázavou
Druh:
konference

19. září 2018

08:30 – 09:00

Registrace

09:00

Zahájení konference

09:00 – 09:20

JUDr. Eva Mazancová, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí

Aktuální právní otázky kácení dřevin rostoucích mimo les

09:25 – 10:35

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Závazná stanoviska orgánů ochrany přírody ke kácení pro účely stavebních záměrů - zkušenosti z aplikační praxe

10:40 – 11:00

Přestávka na kávu

11:00 – 11:20

Ing. Pavel Korábek, Česká inspekce životního prostředí

Přestupky, jiné správní delikty a sankce při ochraně

a povolování kácení MLD (např. nepovolené kácení, nekvalitní ořez dřevin aj.)

11:25 – 11:50

Mgr. Petr Rejzek, NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.

Ochrana dřevin při stavební činnosti a biologický dozor

11:55 – 12:20

Ing. Zuzana Zajícová, NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.

Živé ploty v zemědělské krajině 

12:25 – 13:10

Přestávka na oběd

13:10 – 13:30

Ladislav Kejha, KEJHA – SUK Zahradnické služby
Zásady správné výsadby dřevin ve městě

13:35 – 13:55

Ing. Pavel Wágner, Arbonet, s.r.o. 
Jak správně vychovávat mladé dřeviny

14:00 – 14:20

Ing. Jiří Rozsypálek, Mendelova univerzita v Brně
Zásadní defekty na dřevinách a jejich význam

14:25 – 14:45

Ing. Petr Růžička, BAOBAB – péče o zeleň, s. r. o.
Zásady péče o senescentní dřeviny

14:50 – 15:10

Ing. Petr Martinek, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně
Pozitiva a negativa přítomnosti hmyzu na dřevinách

15:15

Ukončení prvního dne konference

15:30

Odjezd na exkurzi na Zelenou Horu

17:15

Návrat z exkurze

19:00

Společenský večer

20. září 2018

09:00 – 09:20

Ing. Katarína Ruschková, Magistrát města Jihlavy

Koncepční péče o dřeviny ve městech

09:25 – 10:05

Ing. Elena Bočevová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Možnosti financování žádosti podaných do OPŽP a ukázky podpořených projektů

10:10 – 10:30

Ing. Lukáš Štefl, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně

Výsadba stromů a navazující rozvojová péče – oborové nástroje pro kontrolu kvality provedených prací

10:35 – 10:55

Přestávka na kávu

10:55 – 11:15

Ing. Pavel Bulíř, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně

Taxonomická specifika při řezu dřevin

11:20 – 11:40

Ing. Martin Hejl, Vysoké učení technické v Brně

Vývoj vegetačních střech v České republice

11:45 – 12:05

Ing. Jan Forejt, SAFE TREES, s.r.o.

Projekt „Stromy pod kontrolou“

12:10 – 12:20

Závěrečná diskuse

12:20

Ukončení konference

 

 

 

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory

Prezentace

Pro přístup k souborům prezentací zadejte heslo:

Zobrazit vše