Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi X

ISBN sborníku je: 978-80-88238-09-6

Datum od:
17.10.2018 09:30
Datum do:
18.10.2018 12:00
Místo konání:
hotel Jehla, Žďár nad Sázavou
Druh:
konference

 

 

17. října 2018

09:00 – 09:30

Registrace

09:30

Zahájení konference

09:30 – 09:50

Ing. Petra Peroutková
Univerzita Pardubice
Alternativní mikroorganismy pro první stupeň kolonového systému LITHIM

09:55 – 10:15

Ing. Marek Smolný
Univerzita Pardubice

Heterogenní fotokatalýza jako možnost snižování biologické kontaminace ve vodách

10:20 – 10:40

Přestávka na kávu

10:40 – 11:00

Ing. Marek Šír, Ph.D.
VŠCHT v Praze

Kombinované technologie pro odstraňování skládkových výluhů

11:05 – 11:25

Mgr. Ondrej Brachtýr
Univerzita Komenského v Bratislave
Využitie prirodzenej a podporovanej atenuácie banských vôd ako sanačnej metódy

11:30 – 11:50

Mgr. Tomáš Binčík
Univerzita Komenského v Bratislave
Sorpcia Zn na vybrané prírodné a syntetické materiály

11:55 – 13:00

Oběd

13:00 – 13:20

Mgr. Bc. Eva Trávníčková
Masarykova Univerzita, RECETOX

Resazurinový test pro testování antimikrobiálních účinků nanovlákenných filtračních membrán

13:25 – 13:45

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Masarykova Univerzita, RECETOX

Matematické modelování systému reverzní osmózy použitého pro zakoncentrování estrogenů ve vodě

13:50 – 14:10

Ing. Eliška Sembolová
EPS Biotechnology, s.r.o.

Mikrobiální konsorcia – silný a praktický nástroj pro remediační účely

14:15 – 14:35

Ing. Tomáš Pánek

VŠCHT v Praze

Modelování dat z náplňového bioreaktoru pro čištění odpadních plynů

14:40 – 15:00

Mgr. Vendula Ambrožová
MEGA, a.s.

Studium vlivu in situ sanace stejnosměrným elektrickým polem na chemismus podzemní vody

Komentovaná posterová sekce

15:05-15:25

Ing. Barbora Kamenická
Univerzita Pardubice
Využití kationaktivních tenzidů pro separaci 3,4-dichloranilin-6-sulfonové kyseliny z odpadních vod

Ing. Pavel Kůs, Ph.D.

Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Vývoj nástrojů pro sledování proudění v puklinovém prostředí

Ing. Hana Horváthová

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Bioremediácia polychlorovaných bifenylov (PCB): kombinácia biotechnológie a nanotechnológie

Ing. Petr Beneš, Ph.D.

EPS Biotechnology, s.r.o.
Biological methods in Environmental Technologies

15:30

Ukončení prvního dne konference

15:45

Odjezd na exkurzi - Zámek Žďár nad Sázavou, Po stopách Santiniho

17:30

Návrat z exkurze

18:30

Společenský večer s vyhlášením soutěže o nejlepší referát a plakátové sdělení

18. října 2018

09:00 – 09:20

RNDr. Jaroslav Hrabal
MEGA, a.s.

Elektrochemická podpora reduktivních technologií, 10 let praxe inovativní technologie

09:25 – 09:45

Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci

Plno-provozní aplikace nanoželeza podpořeného elektroredukcí pro sanaci chlorovaných uhlovodíků na lokalitě Písečná

09:50 – 10:10

Ing. Ondřej Lhotský

DEKONTA, a.s.

Vývoj a pilotní testování technologie pro direct push injektáž sanačních činidel a štěpení horninového prostředí

10:15 – 10:35

Přestávka na kávu

10:35 – 10:55

Ing. Taťána Halešová

ALS Czech Republic

Nové projekty v ALS se zaměřením na pesticidy a jejich význam

11:00 – 11:20

Ing. Pavel Kůs, Ph.D.

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Sorpce radionuklidů z havarijního roztoku jaderné elektrárny

11:25 – 11:45

MUDr. Oto Sova, CSc.

BOOS – Biologické substancie

Technologie a možnosti enzymatické sanace

11:50 – 12:00

Závěrečná diskuse

12:00

Ukončení konference

 

 

 

 

 

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory