Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
01.11.2018 09:00
Datum do:
01.11.2018 15:30
Místo konání:
Brno, hotel Prometheus
Druh:
seminář

VZORKOVÁNÍ PITNÝCH, PODZEMNÍCH A ODPADNÍCH VOD

přednáší

Ing. Pavel Bervic

AQUATEST a.s.

Ing. Ivo Šrámek

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

Ing. Václav Šťastný

VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ TGM, v.v.i.

 

Pitné a odpadní vody

 • Přehled a výklad norem týkajících se odběru vzorků vody a vodního prostředí
  a odpadních vod řady ČSN EN, resp. ČSN ISO 25667, a další
 • Strategie vzorkování, volba odběrových míst, frekvence, typy vzorkování
 • Technika a technologie odběru vzorků vody z různých systémů: tekoucí, stojaté, odpadní vody a uživatelské systémy, včetně dodržování bezpečnostních předpisů
  při odběrech
 • Péče o vzorky a transport do laboratoří
 • Řízení a zabezpečení jakosti vzorkovacích procesů
 • Začlenění vzorkovacích prací do systému jakosti laboratoří

Podzemní vody

 • Saturovaná zóna
 • Obecný postup odběru vzorku (příprava a kontrola místa a bodu odběru, měření úrovně hladiny, čištění objektu, plnění vzorkovnic, dokumentace)
 • Prostředky a metody odběru
 • Nesaturovaná zóna

 

Seminář je určen především pracovníkům vzorkovacích skupin a laboratoří, kteří

se zabývají vzorkováním pitných, podzemních a odpadních vod.

 

 

Harmonogram semináře

  8:30 – 9:00

Registrace

10:40 – 12:30

Odborný program

  9:00 – 10:20

Odborný program

12:30 – 13:15

Oběd

10:20 – 10:40

Přestávka

13:15 – 15:30

Odborný program

 

Přiložené soubory

Prezentace

Pro přístup k souborům prezentací zadejte heslo: