Aktuální témata lesního hospodářství

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
04.12.2018 09:30
Datum do:
04.12.2018 14:30
Místo konání:
hotel Prometheus, Brno
Druh:
seminář

PŘEDNÁŠÍ

JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc.

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, Oddělení ochrany lesů, Ministerstvo zemědělství

V rámci semináře budou posluchači seznámeni a obsahem návrhů a s aktuálním stavem projednávání právních předpisů týkajících se lesního hospodářství, konkrétně zejména s:

 • návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 289/1995 Sb.,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 226/2013
  Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů,
 • změnou vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
  o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže  (vyhláška č. 76/2018 Sb.),
 • návrhem vyhlášky, která nahradí vyhlášku č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů,
 • návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích,
 • návrhem nové vyhlášky Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti
  o obsahu, způsobu vedení a předávání údajů lesní hospodářské evidence.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

9,00- 9,30

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

9,30 – 11,30

ODBORNÝ PROGRAM

11,30-12,10

OBĚD

12,10 -14,10

ODBORNÝ PROGRAM

14,10 -14,30

DISKUSE A UKONČENÍ SEMINÁŘE

 

 

Vzdělávací program semináře Aktuální témata lesního hospodářství je akreditován u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb. - průběžné vzdělávání; - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky pod čísly akreditací  AK/PV-267/2016 a AK/VE-143/2016.

 

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory