Registr smluv a právo na informace v praxi

Datum od:
05.12.2018 09:00
Datum do:
05.12.2018 15:00
Místo konání:
EA hotel Populus, Praha
Druh:
seminář

Přednáší:

Mgr. Petra Bielinová

advokátka a odborná lektorka, specializuje se na správní právo, veřejné zakázky a problematiku územně samosprávných celků. Je autorkou komentáře k zákonu o registru smluv (BIELINOVÁ, P. Zákon o registru smluv s komentářem. Ostrava: CODEXIS Publishing, 2016)

JUDr. Miloš Tuháček

advokát a odborný lektor, specializuje se na problematiku práva na informace a ochranu osobních údajů. Je mj. spoluautorem komentáře k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (JELÍNKOVÁ, J., TUHÁČEK, M. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017)

 

Program semináře:

 • Aktuální soudní výklady k okruhu povinných subjektů (např. obchodní korporace ovládané státem nebo územním samosprávným celkem)
 • Ochrana osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí vs. právo na informace
 • Definice osobních údajů, poskytování informací coby způsob zpracování osobních údajů
 • Poskytování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů a náležitosti souhlasu dle GDPR – podmínky a limity souhlasu
 • Další právní tituly zpracování osobních údajů formou jejich poskytování veřejnosti
 • Ochrana osobních údajů podle § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím
 • Poskytování veřejných prostředků jako výjimka z ochrany osobních údajů (§ 8b zákona o svobodném přístupu k informacím)
 • Praktický postup povinných subjektů při poskytování informací nejen o platech
  a odměnách, práva dotčených subjektů
 • Možnost uvádět osobní údaje při jednání zastupitelstev obcí a krajů v podkladových informacích pro jednání zastupitelstev
 • Nahrávky ze zasedání zastupitelstev obcí, nutnost je anonymizovat (vypípávat)
 • Anonymizace osobních údajů v zápisech a usneseních z jednání orgánů veřejné správy
 • Určení hodnoty předmětu smlouvy jak pro účely rozhodnutí o uveřejnění v registru smluv, tak pro účely vyplnění metadat
 • Opakující se plnění a limit 50 tisíc bez DPH
 • Anonymizace osobních údajů při uveřejnění smlouvy v registru smluv s přihlédnutím k nařízení GDPR, včetně metadat
 • Vybrané výjimky z povinnosti uveřejnit smlouvu v registru smluv
 • Opravy uveřejněné smlouvy v registru smluv, které lze provést jen ve lhůtě 3 měsíců
  a které i později
 • Sankce za neuveřejnění smlouvy v registru smluv (neúčinnost smlouvy, zrušení smlouvy od počátku)
 • Jiné postihy za neuveřejnění smlouvy v registru smluv (zaměstnavatel, kontroly NKU)

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory