Vodárenská biologie 2019

Odborný program a strava zajištěna.

Datum od:
05.02.2019 08:00
Datum do:
05.02.2019 18:00
Místo konání:
Interhotel Olympik Praha
Druh:
seminář

PROGRAM5. února 2019


8:30 - 9:00


snídaně a registrace účastníků


9:00 - 9:10


zahájení konference


9:10 – 9:40


Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, VŠCHT

Úvodní slovo


9:40 – 10:40


Mgr. Petr Pumann (Státní zdravotní ústav), Umí provozní laboratoře určovat planktonní sinice?


 10:40 -11:00


Přestávka na kávu


11:00 – 11:25


Ing. Lenka Fremrová

(Sweco Hydroprojekt a.s.)

Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody


11:25 – 13:10


Mgr. Libuše Opatřilová

(Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.), Němejcová D., Zahrádková S, Horký P. a Rosendorf P.

Hodnocení ekologického stavu a potenciálu tekoucích vod v České republice – aplikace aktuálních metod hodnocení


13:10 - 13:40


Oběd


13:40 – 14:20


doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

(VŠCHT Praha)

4 roky hydrobiologa na Mosteckém jezeře


14:20 – 15:10


Mgr. Daniel Fiala,  (VÚV T.G.M., v.v.i.)

Odnos fosforu z povodí Dyje a Želetavky do VD Vranov – zkušenosti s autosamplery


15:10 – 16:00


Ing. Pavlína Adámková (VŠCHT Praha), Říhová Ambrožová J., Škopová V.

Srovnání účinnosti antimikrobiálních preparátů v iontové formě
a nanoformě


16:00 - 16:20


Přestávka na kávu


16:20 – 16.40


Mgr. Petr Pumann (SZÚ Praha), Duras J., Chanová M., Koubová R.

Cerkáriová dermatitida a jak k ní přistupovat


17:00 – 17:20


Mgr. Lukáš Pop (Ústav fyziky atmosféry, v.v.i.)

Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru


17:20 – 17:40


Ing. Ladislava Matějů (Státní zdravotní ústav)

Letem mikrobiologickým světem kalů z čistíren odpadních vod


17:40 – 18:30


Večeře formou rautu

 

Přiložené soubory