NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH A VETERINÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE VČETNĚ DOMOVŮ DŮCHODCŮ

Státní zdravotní ústav a společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol., s r.o.
si Vás dovoluji pozvat na seminář

Datum od:
02.04.2019 09:00
Datum do:
02.04.2019 15:00
Místo konání:
EA hotel Populus, Praha
Druh:
seminář

Cílem semináře je seznámit účastníky s Certifikovanou metodikou pro nakládání s odpady ze zdravotnických a veterinárních zařízení. Metodika vychází z platných právních předpisů i připravovaných předpisů v oblasti odpadového hospodářství a zdravotnictví a POH ČR. Seminář je určen pro orgány státní správy na úseku ochrany zdraví lidí a životního prostředí, pro pracovníky zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a výzkumu. Dále pro firmy a podniky zabývající se recyklací, dezinfekcí a odstraněním odpadů ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

               
PROGRAM SEMINÁŘE

8,30 - 9,00
Registrace účastníků
9,00 – 10,30        
Certifikovaná metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, MUDr. Magdalena Zimová, SZÚ
10,30 – 10,50          
Přestávka na kávu
10,50 – 11,30          
Certifikovaná metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, MUDr. Magdalena Zimová, SZÚ
11,30 – 12,00        

                                    Zkušenosti s nakládáním s inkontinentními pomůckami v domovech důchodců a v ústavech sociální péče
Ing. Ladislava Matějů, SZÚ
12,00 – 12,45          
Oběd
12,45 – 13,45          
Nakládání s odpady ze zdravotnických a veterinárních zařízení a zařízení sociální péče z pohledu ČIŽP, zástupce, ČIŽP
13,45 – 14,45          
Problematika nakládání s odpady ze zdravotnických  a veterinárních zařízení a zařízení sociální péče z pohledu hygienické služby, zástupce, KHS
14,45 – 15,00         
Diskuse

Přiložené soubory