Aktuální témata lesního hospodářství

Zveme Vás na seminář

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
03.04.2019 09:30
Datum do:
03.04.2019 14:00
Místo konání:
hotel Lions, Plzeň
Druh:
seminář

PROGRAM SEMINÁŘE

PŘEDNÁŠÍ
JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc.
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů,
Oddělení ochrany lesů, Ministerstvo zemědělství

V rámci semináře budou posluchači seznámeni s novými právními předpisy na úseku lesního hospodářství a s aktuální stavem přípravy a projednávání dalších právních předpisů týkajících se lesního hospodářství, konkrétně zejména s:

  • návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 226/2013 Sb.,o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesůa o vymezení hospodářských souborů,
  • vyhláškou č. 296/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb.,o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích,
  • vyhláškou č. 76/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění pozdějších předpisů,
  • návrhem nové vyhlášky Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o obsahu, způsobu vedení a předávání údajů lesní hospodářské evidence,
  • a s dalšími aktuálními informacemi.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

9,00 - 9,30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

9,30 -11,30 ODBORNÝ PROGRAM

11,30 -12,10 OBĚD

12,10 -14,10 ODBORNÝ PROGRAM

14,10 -14,30 DISKUSE A UKONČENÍ SEMINÁŘE

Vzdělávací program semináře Aktuální témata lesního hospodářství je akreditován u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb. - průběžné vzdělávání; - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky pod čísly akreditací  AK/PV-267/2016 a AK/VE-143/2016.

Přiložené soubory