Radiologické metody v hydrosféře 19

ISBN sborníku je: 978-80-88238-13-3

Datum od:
25.04.2019 09:00
Datum do:
26.04.2019 13:00
Místo konání:
Hotel Atom, Třebíč
Druh:
konference

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zveme Vás na další ročník konference Radiologické metody v hydrosféře.

25. dubna 2019

09:00 – 09:30

Registrace

09:30

Zahájení konference

09:30 – 09:50

Ing. Eduard Hanslík, CSc.
70 let radiologie v ČR

09:55 – 10:15

Ing. Eva Šindelková,

SÚJB
Historie výskytu umělých radionuklidů v životním prostředí

10:20 – 10:40

Přestávka na kávu

10:40 – 11:00

RNDr. Hana Bílková,

SÚJB
Národní program monitorování – nezávislé monitorování

11:05 – 11:25

Ing. Hana Procházková,

SÚJB
Management radioaktivity v pitné vodě

11:30 – 11:50

Mgr. Michal Fejgl, Ph.D.,

SÚRO, v.v.i.
Systémy pro on-line měření umělé radioaktivity v povrchových vodách za havárie jaderné elektrárny s dálkovým přenosem dat

11:55 – 13:00

Oběd

13:00 – 13:20

Ing. Růžena Šináglová,

SÚJB
Uvolňování radioaktivní látky ze zařízení na úpravu vlastností podzemní vody

13:25 – 13:45

Ing. Tomáš Bouda, CSc.,

ALS Czech Republic, s.r.o.
Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v odpadech uvolňovaných z pracovišť s možností jejich zvýšeného obsahu
– praktické zkušenosti a doporučení

13:50 – 14:10

RNDr. Diana Marešová, Ph.D.,

VÚV TGM, v.v.i.
Možnosti využití stanovení tritia pro monitorování podzemních vod

14:15 – 14:35

Ing. Eva Juranová,

VÚV TGM, v.v.i.
Transport tritia ve Vltavě a Labi

14:40 – 15:00

RNDr. Pavel Stierand,

ČHMÚ
Radioaktivní ukazatele v povrchových vodách povodí řeky Lužnice

15:45

Odjezd na exkurzi

16:00 – 18:00

Exkurze v Ekotechnickém centru Alternátor

18:15

Návrat z exkurze

19:00 – 0:00

Společenský večer s hudbou a rautem

 

 

PROGRAM KONFERENCE

 

 

26. dubna 2019

09:00 – 09:20

Ing. Lenka Fremrová,

SWECO HYDROPROJEKT, a.s.
Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody a související normy

09:25 – 09:45

Ing. Barbora Sedlářová,

VÚV TGM, v.v.i.
Novelizace normy ve stanovení radonu 222

09:50 – 10:10

RNDr. Tomáš Soukup,

Český metrologický institut
Dvacet let ověřování měřidel Ra-226 ve vodě

10:15 – 10:35

Přestávka na kávu

10:35 – 10:55

prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.,

Univerzita Komenského v Bratislave
Problematika stanovenia Ra-228 vo vodách

11:00 – 11:20

Ing. Tomáš Bouda, CSc.,

ALS Czech Republic, s.r.o.
Současné stanovení celkové alfa a beta aktivity ve vodách kapalinovou scintilační měřící metodou (LSC analyzátor s PSD)

11:25 – 11:45

RNDr. Dušan Galanda, PhD.,

Univerzita Komenského v Bratislave
Potenciál aplikácie Dunaliella salina a Chlamydomonas reinhardtii na dekontamináciu vody fytoremediačnými metodami

11:50 – 12:10

Ing. Barbora Sedlářová,

VÚV TGM, v.v.i.
Detekce umělých radionuklidů na čistírnách odpadních vod

12:15 – 12:35

Ing. Ivo Světlík, Ph.D.
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
Zavádění metody AMS v ČR – Projekt RAMSES

12:40 – 12:45

Závěrečná diskuse

12:45 – 13:45

Oběd

13:45

Ukončení konference

 

 

Změna programu vyhrazena

 

Přiložené soubory