Vodní zákon a novela stavebního zákona

Datum od:
12.06.2019 09:00
Datum do:
12.06.2019 15:30
Místo konání:
Brno, hotel Prometheus
Druh:
seminář

Vážené kolegyně a kolegové,

v době našeho semináře už budeme mít za sebou bezmála rok zkušeností s novelou stavebního zákona a s ní souvisejícími změnami ve vodním zákoně. Některé novinky nás už nepřekvapují nyní, v mnohém pořád ještě budeme složitě hledat cesty. Připravovaný seminář by neměl být strohou citací textu zákona. Rád bych s Vámi rozebral aplikaci jednotlivých zákonných ustanovení v konkrétních správních řízeních prvoinstančního správního orgánu a přiblížil účel těchto ustanovení. Pokud pochopíme důvody, budeme mnohem snadněji řešit úskalí každodenní praxe. Těším se na setkání a Vaše názory.

- Ing. Pavel Koreček, člen výkladové komise Ministerstva zemědělství pro vodní zákon a související právní předpisy, vedoucí Oddělení vodního hospodářství, Odbor životního prostředí MěÚ Chrudim

V rámci semináře zazní mimo jiné:

 • úvod do problematiky
 • definice nových pojmů
 • změny ve vodním zákoně
 • závazná stanoviska
 • věcná práva k cizím věcem
 • práva k cizím věcem podle stavebního zákona
 • územní rozhodnutí
 • společné územní a stavební řízení
 • společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • ohlášení
 • stavební řízení
 • změny stavby před jejím dokončením
 • nařízení odstranění stavby
 • kolaudace staveb
 • povinnosti účastníků řízení (stavebník, zpracovatel dokumentace, zhotovitel díla)
 • stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
 • povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb
 • vybrané činnosti ve výstavbě a součinnost vlastníků technické infrastruktury

Časový harmonogram:

08:30 – 09:00

Registrace účastníků

09:00 – 10:30

Odborný program

10:30 – 11:00

Přestávka na kávu

11:00 – 12:30

Odborný program

12:30 – 13:30

Oběd

13:30 – 15:00

Odborný program

Přiložené soubory