Dřeviny mimo les IV

Datum od:
19.06.2019 09:00
Datum do:
20.06.2019 12:30
Místo konání:
Wellness hotel Panorama
Druh:
konference

19. června 2019

09:00 – 09:30 Registrace
09:30 Zahájení konference
09:30 – 11:00 JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
Závazná stanoviska orgánů ochrany přírody ke kácení pro účely stavebních záměrů – Další zkušenosti z aplikační praxe
11:05 – 11:25 Přestávka na kávu
11:25 – 11:45 JUDr. Eva Mazancová, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí
Aktuální změny v právní úpravě kácení dřevin
11:50 – 12:10 Ing. Pavel Korábek, Česká inspekce životního prostředí
Dovolené a nedovolené zásahy do dřevin
12:15 – 13:15 Přestávka na oběd
13:15 – 13:45 Ing. Petr Martinek, Ph.D., Mendelova univerzita
Role dřevin v biodiverzitě bezobratlých
13:50 – 14:20 Ing. Jiří Rozsypálek, Mendelova univerzita
Role dřevních hub v rámci zvyšování biologické hodnoty dřevin
14:25 – 14:55 Ing. Lucie Olišarová, Nadace Partnerství
Význam dřevin v krajině a urbanizovaném prostředí
15:00 – 15:30 Ing. Michal Prouza
Ochrana netopýrů s vazbou na dřeviny rostoucí mimo les
15:35 – 16:05 Marek Šíma, Lesy hlavního města Prahy
Možnosti zvýšení biologické hodnoty dřevin, pomocí vhodné technologie ošetření
16:10 Ukončení prvního dne konference
16:20 Odjezd na exkurzi do Arboreta Křtiny
18:45 Návrat z exkurze
19:30 Společenský večer s rautem a hudbou
20. června 2019
09:00 – 09:40 Ing. Radka Vlčková, Krajský úřad Libereckého kraje
Projekty na obnovu alejí podél komunikací a v krajině
09:45 – 10:25 Bc. Ing. Renata Honzáková, Krajský úřad Olomouckého kraje
Aktuální ochrana dřevin z krajského pohledu
10:30 – 10:55 Přestávka na kávu
10:55 – 11:15 Ing. Jan Forejt, SAFE TREES, s.r.o.
Evidence a kontroly vysázených stromů
11:20 – 11:40 Mgr. Petr Rejzek, NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA, z.s.
Ochrana dřevin při stavební činnosti a biologický dozor
11:45 – 12:05 Mgr. Petr Rejzek, NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA, z.s.
Ekologický význam živých plotů v krajině a kam je sázet
12:10 – 12:20 Závěrečná diskuse
12:20 Ukončení konference

Přiložené soubory