NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH A VETERINÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE VČETNĚ DOMOVŮ DŮCHODCŮ

Datum od:
22.10.2019 09:00
Datum do:
22.10.2019 14:30
Místo konání:
Hotel Hesperia, Olomouc
Druh:
seminář

Cílem semináře je seznámit účastníky s Certifikovanou metodikou pro nakládání s odpady ze zdravotnických a veterinárních zařízení. Metodika vychází z platných právních předpisů i připravovaných předpisů v oblasti odpadového hospodářství a zdravotnictví a POH ČR. Seminář je určen pro orgány státní správy na úseku ochrany zdraví lidí a životního prostředí, pro pracovníky zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a výzkumu. Dále pro firmy a podniky zabývající se recyklací, dezinfekcí a odstraněním odpadů ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

 

PROGRAM SEMINÁŘE

 

8,30 – 9,00               

Registrace účastníků

9,00 – 10,30            

Certifikovaná metodika pro nakládání s odpady  ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení

MUDr. Magdalena Zimová, CSc., SZÚ

10,30 – 10,50

Přestávka na kávu

10,50 – 12,00          

Certifikovaná metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení

MUDr. Magdalena Zimová, CSc., SZÚ

12,00 – 13,00          

Oběd

13, 00 – 13,30                    

Zkušenosti s nakládáním s inkontinentními pomůckami v domovech důchodců a v ústavech sociální péče

Ing. Ladislava Matějů, SZÚ

13,30 – 14,15          

Problematika nakládání s odpady ze zdravotnických a veterinárních zařízení a zařízení sociální péče
z pohledu hygienické služby

zástupce, KHS

14,15 – 14,30          

Diskuse

Přiložené soubory