Analytika odpadů VI

Vyzýváme zástupce odborné veřejnosti zabývající se touto problematikou (producenty odpadů, odpadové hospodáře, ekology, vzorkaře, pracovníky laboratoří, pověřené osoby, zástupce veřejné správy, poradenských firem, dodavatele přístrojové techniky a chemikálií), aby přihlásili na konferenci referáty, plakátová sdělení či firemní výstavky, abychom mohli sestavit program konference.

Datum od:
05.11.2019 09:00
Datum do:
06.11.2019 12:00
Místo konání:
Třebíč, hotel Atom
Druh:
konference

Jedná se o první cirkulář, jehož cílem je sdělit termín konání konference a umožnit účastníkům, kteří počítají s aktivním vystoupením, aby měli čas na přípravu referátů.

Účastníky konference, kteří počítají s přednáškou, žádáme o zaslání předběžných názvů referátů do 10. srpna 2019 na adresu Klara.Kanska@Ekomonitor.cz.

Přiložené soubory

Předběžná přihláška

*
*

účastník
vystavovatel
přednášející
autor plakátového sdělení

Formulář zasílám jako upozornění na změnu kontaktních údajů