Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod

Datum od:
19.11.2019 09:00
Datum do:
19.11.2019 15:30
Místo konání:
Brno, hotel Prometheus
Druh:
seminář

přednáší
Ing. Pavel Bervic - AQUATEST a.s.
Ing. Ivo Šrámek - ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM
Ing. Václav Šťastný - VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ TGM, v.v.i.

Pitné a odpadní vody

  • Přehled a výklad norem týkajících se odběru vzorků vody a vodního prostředía odpadních vod řady ČSN EN, resp. ČSN ISO 25667, a další
  • Strategie vzorkování, volba odběrových míst, frekvence, typy vzorkování
  • Technika a technologie odběru vzorků vody z různých systémů: tekoucí, stojaté, odpadní vody a uživatelské systémy, včetně dodržování bezpečnostních předpisů při odběrech
  • Péče o vzorky a transport do laboratoří
  • Řízení a zabezpečení jakosti vzorkovacích procesů
  • Začlenění vzorkovacích prací do systému jakosti laboratoří

Podzemní vody

  • Saturovaná zóna
  • Obecný postup odběru vzorku (příprava a kontrola místa a bodu odběru, měření úrovně hladiny, čištění objektu, plnění vzorkovnic, dokumentace)
  • Prostředky a metody odběru
  • Nesaturovaná zóna

Seminář je určen především pracovníkům vzorkovacích skupin a laboratoří, kteří
se zabývají vzorkováním pitných, podzemních a odpadních vod.

HARMONOGRAM SEMINÁŘE
  08:30 – 9:00 Registrace              10:40 – 12:30 Odborný program
  09:00 – 10:20 Odborný program  12:30 – 13:15 Oběd
  10:20 – 10:40 Přestávka              13:15 – 15:30 Odborný program

Přiložené soubory