ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

Datum od:
09.01.2020 09:00
Datum do:
09.01.2020 15:30
Místo konání:
Brno, hotel Prometheus
Druh:
seminář

OBSAH SEMINÁŘE a časová dotace
 

Ing. Hana Malčeková
ChemEko podniková ekologie
spol. s r. o.
9:00 – 11:00
11:00 – 11:20 přestávka

Ohlašovací povinnosti za rok 2019 podle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech
- průběžná evidence odpadů
- hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2019
- hlášení IRZ
- ostatní ohlašovací povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech
- příklady z praxe

Ing. Pavel Machálek
Český hydrometeorologický ústav, Oddělení emisí a zdrojů
11:20 – 13:00
13:00 – 13:50 oběd

Ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkového přiznání podle zákona o ochraně ovzduší
- novinky pro ohlašování za rok 2019
- náležitosti vyplnění formuláře F_OVZ_POPL a F_OVZ_SPE
- výpočet poplatku a podání poplatkového přiznání
- nejčastější chyby při vyplňování formuláře F_OVZ_SPE

Ing. Pavel Koreček
Městský úřad Chrudim,
Odbor životního prostředí
- vodní hospodářství

13:50 – 15:30  Vedení a ohlašování evidencí podle zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- vedení a ohlašování evidencí podle vodního zákona
- ISPOP z pohledu vodoprávního úřadu

Přiložené soubory