Připravovaný zákon o odpadech

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
27.02.2020 09:00
Datum do:
27.02.2020 15:30
Místo konání:
EA hotel Populus
Druh:
seminář

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Bc. JAN MARŠÁK, Ph.D.,   vedoucí oddělení koncepcí a technologií a zástupce ředitele odboru odpadů, MŽP

Mgr. Ing. LADISLAV TRYLČ,      vedoucí oddělení zpětného odběru, odbor odpadů, MŽP

Mgr. et Mgr. ŠTĚPÁN JAKL,      vrchní ministerský rada odboru odpadů, MŽP

 

Návrh nové legislativy odpadového hospodářství přináší zásadní změnu, protože rozděluje stávající zákon o odpadech na dva nové předpisy – zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností.

Zákon o odpadech upravuje komplexně pravidla pro nakládání s odpady, ale také pravidla pro předcházení vzniku odpadu a s těmito pravidly související práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství včetně působnosti jednotlivých správních orgánů. Nakládání s vybranými výrobky s ukončenou životností bude oproti dosavadnímu zákonu o odpadech upraveno v samostatném zákoně o vybraných výrobcích s ukončenou životností. 

Co se týče hlavních změn oproti platné právní úpravě, návrh zákona o odpadech nově upravuje:

·         definice vybraných pojmů,

·         postupy, jimiž odpad přestane být odpadem,

·         problematiku nelegálně soustřeďovaného odpadu – tzv. černých skládek,

·         některé aspekty povolování zařízení,

·         provoz mobilních zařízení,

·         problematiku poplatku za ukládání odpadů na skládku a jeho rozdělení,

·         problematiku poplatku za komunální odpad,

·         problematiku možnosti zavádění motivačních systémů poplatků za komunální odpad,

·         činnost obchodníka a zprostředkovatele s odpady,

·         další oblasti.

 

Co se týče hlavních změn oproti platné právní úpravě, návrh nového zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností upravuje:

·         rozšířenou odpovědnost výrobců za vybrané výrobky,

·         princip ekomodulace – „recyklační” příspěvky od výrobců kolektivnímu systému mají být xxxxxxupravovány na základě zejména recyklovatelnosti výrobku,

·         cíle sběru elektrozařízení přenesené na výrobce,

·         nové povinnosti kolektivních systémů,

·         další oblasti.

 

Upozornění pro úředníky a vedoucí úředníky. Program semináře Připravovaný zákon o odpadech se předkládá k akreditaci u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb. - průběžné vzdělávání; - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky. Účastníkům semináře bude zasláno osvědčení o absolvování.

 

 

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory

Prezentace

Pro přístup k souborům prezentací zadejte heslo: